KunnonTreenaaja-ryhmät

KunnonTreenaaja-ryhmät täytetään ilmoittautumisten perusteella (ensisijaisesti ryhmiin pääsevät aiemmin käyneet, sillä joudumme rajoittamaan ryhmäkokoja). Ryhmiin ennakkoon ilmoittautuminen on välttämätöntä ja edelleen… Lue lisää »