Meistä

Kuntoutuksen edelläkävijä.

Oulunkylän kuntoutuskeskus sr on yli 30 toimintavuoden aikana kehittynyt sotiemme veteraanien kuntoutuksesta aikuisväestön kuntoutuksen edelläkävijäksi.

Säätiön alkuperäinen tarkoitus on sotainvalidien ja muiden sotiemme veteraanien hoito- ja kuntoutuspalvelut. Tarkoitusta on laajennettu 2019 myös muissa maanpuolustus- ja kriisinhallintatehtävissä palvelleiden ja vammautuneiden, asevelvollisena palveluksessa vammautuneiden sekä muissa yhteiskunnallisissa pelastus-, suojelu- ja turvallisuustehtävissä palvelleiden ja vammautuneiden henkilöiden kuntoutukseen. Kuntoutusta tarjotaan myös muille asiakasryhmille.

Oulunkylän kuntoutuskeskus sr kuuluu Helsingin kaupunkikonserniin. Suurimmat tilaaja-asiakkaat ovat Helsingin kaupunki ja Valtiokonttori sekä tarpeen mukaan HUS. Näiden kolmen tilaajatahon edustajat muodostavat säätiön hallituksen.