Kuntoutusteknologia ja -robotiikka

Oulunkylän kuntoutuskeskuksessa panostamme neurologisen kuntoutuksen kehittämiseen. Käytössämme on uutta kuntoutusteknologiaa, mm. Lokomat-kävelyrobotti, Andago-painokevennysjärjestelmä kävelyn harjoittamiseen sekä Armeo Senso -laite yläraajan harjoitteluun.

Erikoiskoulutetut fysioterapeuttimme ja muu osaava monialainen tiimi suunnittelevat yhdessä kuntoutujan kanssa kuntoutuksen tavoitteet ja etenemisen. Monet nykyiset kuntoutujaryhmämme hyötyvät uudesta kuntoutusteknologiasta, ja mahdollisuutemme tarjota tehokasta kuntoutusta myös uusille kuntoutujaryhmille on laajentunut huomattavasti. Uudet kuntoutujat ja yhteistyökumppanimme ovat tervetulleita tutustumaan kuntoutusteknologiaan ja muihin kuntoutusmahdollisuuksiimme.

KATSO VIDEO LOKOMAT-TERAPIASTA

KATSO VIDEO ANDAGOSTA JA ARMEO SENSOSTA

Katso tästä lisää: AVH-potilaiden Lokomat-kävelyrobottikuntoutuksen hyötyjen ja vaikutusten arviointi -kehittämishanke

Oulunkylän kuntoutuskeskus tekee arviointia AVH-kuntoutujilleen Lokomat-kävelyrobottikuntoutuksen hyödyistä ja vaikutuksista. Arviointi tehdään yhteistyössä Kuntoutussäätiön kanssa.

Huom. Helsingin kaupungin lähetteellä tulleille jatkohoitopotilaille Lokomat-kävelyrobottikuntoutus kuuluu kuntoutuskokonaisuuteen ilman erillistä maksua.

 • Lokomat-kävelyrobotti

  LOKOMAT-ESITE

  Lokomat-kävelyrobotti on tutkittu ja turvallinen kuntoutusmuoto, joka mahdollistaa tehokkaan ja intensiivisen kävelyharjoittelun jo kuntoutuksen varhaisessa vaiheessa. Lokomat-kävelyrobotti soveltuu hyvin neurologiseen kuntoutukseen muun muassa aivoverenkiertohäiriö-, aivovamma- ja selkäydinvammakuntoutujille sekä Parkinson- ja MS-potilaille.

  Oulunkylän kuntoutuskeskuksessa on käytössä pääkaupunkiseudun ensimmäinen Lokomat Pro freeD-kävelyrobotti, joka perinteisestä kävelyrobotista poiketen mahdollistaa kävelyssä vaadittavan normaalin lantionkierron, painonsiirron ja ylävartalon käytön.

  Ennen laitteen käyttöä kuntoutujalle puetaan painokevennysvaljaat. Jalkoihin asetettavat ortoosit tuottavat kävelyliikkeen, joiden avustusta ja nopeutta fysioterapeutti ohjaa. Jos kuntoutuja ei itse pysty tuottamaan kävelyliikettä, robotti avustaa liikkeen kokonaan. Kuntoutumisen edetessä avustusta ja painokevennystä vähennetään. Harjoittelun edistymistä on helppo seurata laitteen keräämän datan perusteella. Oman kehittymisen seuraaminen tuo mielekkyyttä ja motivaatiota harjoitteluun.

  Tavoitteet ja hyödyt

  Lokomat-kävelyrobotilla saadaan alusta alkaen kävelyharjoitteluun oikeat liikeradat ja askellus, joka vastaa normaalia kävelyä. Kävelyn oikean liikemallin lisäksi robotiikalla saadaan aikaan suuret toistomäärät, jolloin harjoittelu on moninkertaisesti tehokkaampaa kuin pelkästään fysioterapeutin avustamassa harjoittelussa. Korkea toistomäärä mahdollistaa kävelyn uudelleen oppimisen ja tehokkaan kuntoutuksen. Lokomat-terapiaa suositellaan toteutettavaksi intensiivisenä jaksona vähintään kolme kertaa viikossa. Lokomat-terapiajakson pituus määrittyy kuntoutujan tason ja tavoitteiden mukaan.

  Lokomat-kävelykuntoutuksen tavoitteena voi olla kävelykyvyn palauttaminen tai ylläpito tai muut liikkeen ja pystyasennon tuottamat hyödyt, kuten lihasvoiman vahvistuminen, spastisuuden vähentyminen, ummetuksen, virtsatietulehdusten ja painehaavojen ehkäiseminen.

  Tieteellisesti on tutkittu, että joka seitsemäs kävelemätön kuntoutuja saataisiin kävelemään robotisoidun kävelykuntoutuksen avulla.

  Kenelle Lokomat-kävelyrobottiharjoittelu soveltuu

  Lokomat-terapia soveltuu tutkitusti neurologisille kuntoutujille (mm. AVH, aivovammat ja neurologiset sairaudet) ja henkilöille, joilla on pystyasennon hallinnassa ja kävelyssä vaikeuksia. Lokomat-terapian sopivuus on hyvä varmistaa omalta lääkäriltä, myös Oulunkylän kuntoutuskeskuksen fysioterapeutti arvioi yhdessä kuntoutujan kanssa kävelyrobotiikan soveltuvuuden kuntoutusmuodoksi.

  Miten varautua Lokomat-kävelyrobottiharjoitteluun

  Ensimmäisellä kerralla varataan 90 minuutin aika, jolloin tehdään tarvittavat mittaukset ja säädöt laitteeseen. Seuraaville harjoituskerroille varataan 75 minuuttia. Kuntoutujan on hyvä pukeutua joustaviin vaatteisiin, pitkiin housuihin ja hihalliseen paitaan.

  Ota yhteyttä ja sovi oma kokeilukertasi, puh. 040 570 1439

 • Andago - kuntoutujan tahdissa liikkuva dynaaminen painokevennysjärjestelmä

  ANDAGO-ESITE

  Andago on vapaasti kuntoutujan tahdissa liikkuva dynaaminen painokevennysjärjestelmä robotisoidulla liikkeenohjauksella. Se on tarkoitettu kävelytaidon harjoittamiseen sellaisille kuntoutujille, jotka pystyvät seisomaan itsenäisesti, mutta tarvitsevat tukea ja apua kävelyn harjoitteluun. Andago soveltuu hyvin sekä neurologiseen että ortopedis-traumatologiseen kuntoutukseen. Laitteella voi harjoitella myös proteesin kanssa.

  Andago kulkee kuntoutujan tahdissa. Robotisoitu liikkeenohjaus tunnistaa kuntoutujan etenemisnopeuden ja käännökset kehon liikkeistä. Dynaaminen painokevennysjärjestelmä mahdollistaa kullekin kuntoutujalle sopivan yksilöllisen kevennyksen, ja painokevennystä voidaan lisätä tai vähentää avustuksen tarpeen mukaan. Andagossa liike on täysin kuntoutujan itse tuottamaa luontaista kävelyä.

  Andagon avulla voidaan tehdä myös erilaisia tasapaino- ja koordinaatioharjoituksia, muun muassa harjoitella portaalle astumista, kääntymistä ja painonsiirtoja. Painokevennysvaljaiden ansiosta harjoitukset on turvallista tehdä kaatumatta. Kompaktin kokonsa ansiosta laitteella voi liikkua huoneesta toiseen.

  Mahdollistamme kuntoutuksen jatkuvuuden ja etenemisen – muun muassa avh- ja selkäydinvammakuntoutujat voivat toimintakyvyn salliessa siirtyä Lokomat-kävelyrobotista harjoittelemaan Andagolla ja siitä taas eteenpäin itsenäiseen kävelyyn. Osa kuntoutujista voi aloittaa kävelyharjoittelun suoraan Andagolla.

 • Armeo Senso - yläraaja kuntoutusta

  ARMEO SENSO-ESITE

  Kävelyharjoittelun lisäksi huomioimme yläraajojen monipuolisen ja tehokkaan harjoittelun. Yläraajan toiminta vaikuttaa pitkälti ihmisen kykyyn pärjätä itsenäisesti. Käytössämme on Armeo Senso, yläraajan kuntoutukseen tarkoitettu teknologiaa hyödyntävä harjoittelulaite. Se soveltuu kuntoutujille, joilla on lieviä tai keskivaikeita rajoitteita yläraajan toiminnassa. Armeo Sensosta hyötyvät mm. neurologiset potilaat sekä tuki- ja liikuntaelinsairauksista kuntoutuvat.

  Armeo Sensolla voi harjoittaa olkapään, kyynärpään ja ranteen liikkeitä sekä puristusvoimaa. Armeo Senso mahdollistaa niin yksittäisten liikkeiden kuin useiden eri liikkeiden yhdistelmien harjoittelun. Teknologian avulla saavutetaan harjoittelussa kuntoutujalle sopiva intensiteetti ja laadukkaat toistot sekä mahdollistetaan kehityksen havainnointi. Lisämotivaatiota harjoitteluun tuovat erilaiset pelimaailmat. Pelit skaalataan jokaisen kuntoutujan yksilölliselle liikealueelle ja niitä muokataan harjoittelun edetessä.