TOIMIMME KELAN VAATIVAN LÄÄKINNÄLLISEN KUNTOUTUKSEN SUOMENKIELISEN YKSILÖFYSIOTERAPIAN PALVELUNTUOTTAJANA VUOSINA 2023 – 2025

← Takaisin uutisarkistoon

Kela rahoittaa ja järjestää vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta alle 65-vuotiaille. Kelan vaativa lääkinnällinen kuntoutus perustuu julkisessa terveydenhuollossa laadittuun kirjalliseen kuntoutussuunnitelmaan. Kuntoutussuunnitelmassa asiakkaalle suositellaan suoriutumisen ja osallistumisen kannalta tarpeellinen kuntoutus. Kuntoutuksen tavoitteena on työ- ja toimintakyvyn turvaaminen tai parantaminen, jolloin työskentely tai arkielämän toiminnoista selviytyminen on mahdollista sairaudesta tai vammasta huolimatta. Vamma tai sairaus voi olla esimerkiksi aivoverenkiertohäiriö (aivoinfarkti tai aivoverenvuoto) MS-tauti, selkäydinvamma, Parkinsonin tauti tai lihassairaus.

Näin voit hakea Kelan vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta: https://www.kela.fi/vaativa-laakinnalinen-kuntoutus-nain-haet

Yksilöfysioterapia
Kelan yksilöfysioterapiaa toteuttavilla fysioterapeuteillamme on pitkä työkokemus työikäisten ja ikäihmisten fysioterapiasta, lasten fysioterapia ei ole osaamisaluettamme.

Fysioterapiassa hyödynnetään uusinta tietoa ja kuntoutusteknologiaa. Fysioterapeuteilla on erityisosaamista mm. neurologisesta fysioterapiasta, tuki- ja liikuntaelinongelmista, Lokomat-kävelyrobotin käytöstä ja apuvälineohjauksesta. Fysioterapian sisältö suunnitellaan yhdessä kuntoutujan kanssa kuntoutujan voimavarat ja tavoitteet huomioiden. Hyviin tuloksiin ja tavoitteisiin päästään jokaiselle kuntoutujalle yksilöllisesti valituilla fysioterapian keinoilla.

Oulunkylän kuntoutuskeskuksessa on käytössä monipuolisia harjoittelumahdollisuuksia mm. Andago- painokevennetty kävelylaite, Armeo Senso yläraajojen toiminnan harjoittamiseen, älykorteilla toimiva helppokäyttöinen HUR-kuntosali ja tasapainopuisto ulkona. Erikoisuutemme on Lokomat-kävelyrobotti, jonka avulla aikuiset kuntoutujat voivat harjoittaa kävelyä ja pystyasentoa tehokkaasti ja turvallisesti heti kuntoutuksen alusta saakka.

Tutustu tästä lisää Lokomat-kävelyrobottiin

Lisätietoa Kelan vaativan kuntoutuksen yksilöfysioterapiasta: https://www.okks.fi/palvelut/kela/

Lämpimästi tervetuloa!