KunnonStartti

Testaamme toimintakykysi

KunnonStartti-arviointi on jatkuvasti suosiotaan kasvattava ohjelma, joka antaa luotettavan ja mitattavan tiedon fyysisestä toimintakyvystä.

KunnonStartti tehdään WELMED-toimintakykylaboratoriossa, ja sen toteuttaa erikoiskoulutettu fysioterapeutti. KunnonStartti sisältää:

  • Asiakkaan haastattelun
  • Tasapainon/kehon huojunnan mittauksen
  • Alaraajojen lihasvoiman mittauksen
  • Kehonkoostumusmittauksen
  • Tarvittavat toiminnalliset testit (esim. kävelynopeus)
  • Kirjalliset, tutkimustuloksiin ja vertailuarvoihin perustuvat havainnolliset mittaustulokset mukaan asiakkaalle
  • Tulosten tulkinnan asiakkaalle
  • Mittaustuloksiin perustuvat henkilökohtaiset harjoittelusuositukset ja –ohjeet

Omien tavoitearvojen ja suositusten perusteella suunnitellaan, miten kuntoa ja toimintakykyä tulisi ylläpitää jatkossa. KunnonStartti-arvioinnin tulosten perusteella voidaan keskittyä juuri niihin osa-alueisiin, jotka kaipaavat eniten harjoitusta.