Kelan vaativa lääkinnällinen kuntoutus, yksilöfysioterapia

Kelan vaativa lääkinnällinen kuntoutus/yksilöfysioterapia

Toimimme KELAn vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen palveluntuottajana yksilöfysioterapiassa 1.12.2022 – 31.12.2023

Kela rahoittaa ja järjestää vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta alle 65-vuotiaille. Kelan vaativa lääkinnällinen kuntoutus perustuu julkisessa terveydenhuollossa laadittuun kirjalliseen kuntoutussuunnitelmaan. Kuntoutussuunnitelmassa asiakkaalle suositellaan suoriutumisen ja osallistumisen kannalta tarpeellinen kuntoutus. Kuntoutuksen tavoitteena on työ- ja toimintakyvyn turvaaminen tai parantaminen, jolloin työskentely tai arkielämän toiminnoista selviytyminen on mahdollista sairaudesta tai vammasta huolimatta. Vamma tai sairaus voi olla esimerkiksi aivoverenkiertohäiriö (aivoinfarkti tai aivoverenvuoto) MS-tauti, selkäydinvamma, Parkinsonin tauti tai lihassairaus.

Näin voit hakea Kelan kuntoutusta: https://www.kela.fi/vaativa-laakinnalinen-kuntoutus-nain-haet

Yksilöfysioterapia
Kelan yksilöfysioterapiaa toteuttavilla fysioterapeuteillamme on pitkä työkokemus työikäisten ja ikäihmisten fysioterapiasta, lasten fysioterapia ei ole osaamisaluettamme.

Fysioterapiassa hyödynnetään uusinta tietoa ja kuntoutusteknologiaa. Fysioterapeuteilla on erityisosaamista mm. neurologisesta fysioterapiasta, tuki- ja liikuntaelinongelmista, Lokomat-kävelyrobotin käytöstä ja apuvälineohjauksesta. Fysioterapian sisältö suunnitellaan yhdessä kuntoutujan kanssa kuntoutujan voimavarat ja tavoitteet huomioiden. Hyviin tuloksiin ja tavoitteisiin päästään jokaiselle kuntoutujalle yksilöllisesti valituilla fysioterapian keinoilla.

Oulunkylän kuntoutuskeskuksessa on käytössä monipuolisia harjoittelumahdollisuuksia mm. Lokomat-kävelyrobotti, Andago- painokevennetty kävelylaite, älykorteilla toimiva helppokäyttöinen HUR-kuntosali ja tasapainopuisto ulkona.

Lokomat-kävelyrobotti on tutkittu ja turvallinen kuntoutusmuoto, joka mahdollistaa tehokkaan ja intensiivisen kävelyharjoittelun jo kuntoutuksen varhaisessa vaiheessa. Lokomat-kävelyrobotti soveltuu hyvin neurologiseen kuntoutukseen muun muassa aivoverenkiertohäiriö-, aivovamma- ja selkäydinvammakuntoutujille sekä Parkinson- ja MS-potilaille. Lokomat-kävelyrobotilla saadaan alusta alkaen kävelyharjoitteluun oikeat liikeradat ja askellus, joka vastaa normaalia kävelyä. Kävelyn oikean liikemallin lisäksi robotiikalla saadaan aikaan suuret toistomäärät, jolloin harjoittelu on moninkertaisesti tehokkaampaa kuin pelkästään fysioterapeutin avustamassa harjoittelussa. Korkea toistomäärä mahdollistaa kävelyn uudelleen oppimisen ja tehokkaan kuntoutuksen. Lokomat-kävelykuntoutuksen tavoitteena voi olla kävelykyvyn palauttaminen tai ylläpito tai muut liikkeen ja pystyasennon tuottamat hyödyt, kuten lihasvoiman vahvistuminen, spastisuuden vähentyminen, ummetuksen, virtsatietulehdusten ja painehaavojen ehkäiseminen. Oulunkylän kuntoutuskeskuksen Lokomat soveltuu aikuisille.

Tutustu tästä lisää Lokomat-kävelyrobottiin

Lämpimästi tervetuloa!

Enemmän elämää vuosiin.