Potilasasiamies

Potilasasiamies

Potilaan oikeudet

Potilaalla on oikeus hyvään hoitoon ja kohteluun. Potilaan hoito tulee järjestää yhteisymmärryksessä potilaan kanssa niin, ettei se loukkaa hänen ihmisarvoaan, vakaumustaan tai yksityisyyttään. Potilaalla on oikeus tiedonsaantiin, tietosuojaan ja potilasasiamiespalveluihin (Potilaslaki 785/1992).

Potilasasiamies

Potilasasiamiehen tehtävänä on

  • Neuvoa potilaslain soveltamiseen liittyvissä asioissa
  • Avustaa potilasta muistutukseen ja kanteluun liittyvissä asioissa
  • Tiedottaa potilaan oikeuksista
  • Toimia potilaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi.

Potilasasiamies ei ota kantaa taudinmääritykseen tai hoidon sisältöön.

Yhteystiedot

Oulunkylän kuntoutuskeskuksen potilasasiamiehenä toimii Henna Hildén.

Henna on tavattavissa puhelimitse maanantai – perjantai virka-aikana, puh. 040 559 4988.

Sähköposti: henna.hilden@okks.fi

Lomakkeita