Potilasasiavastaava

Potilasasiavastaava

Potilaan oikeudet

Potilaalla on oikeus hyvään hoitoon ja kohteluun. Potilaan hoito tulee järjestää yhteisymmärryksessä potilaan kanssa niin, ettei se loukkaa hänen ihmisarvoaan, vakaumustaan tai yksityisyyttään. Potilaalla on oikeus tiedonsaantiin, tietosuojaan ja potilasasiamiespalveluihin (Potilaslaki 785/1992).

Potilasasiavastaava

Potilasasiavastaavan tehtävänä on

  • Neuvoa potilaslain soveltamiseen liittyvissä asioissa
  • Avustaa potilasta muistutukseen ja kanteluun liittyvissä asioissa
  • Tiedottaa potilaan oikeuksista
  • Toimia potilaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi.

Potilasasiavastaava ei ota kantaa taudinmääritykseen tai hoidon sisältöön.

1.1.2024 alkaen potilasasiavastaavatoiminnasta vastaavat hyvinvointialueet ja Helsingin kaupunki myös yksityisten palveluntuottajien osalta. Jos tarvitset potilasasiavastaavan apua tai neuvoja, ota yhteyttä oman hyvinvointialueesi tai Helsingin kaupungin potilasasiavastaavaan.

Jos olet tyytymätön meillä saamaasi palveluun, hoitoon tai kohteluun, voit ottaa ensin yhteyttä Oulunkylän kuntoutuskeskuksen palveluneuvoja Henna Hildéniin. Henna on tavattavissa puhelimitse maanantai – perjantai virka-aikana, puh. 040 559 4988.
Sähköposti: henna.hilden@okks.fi

Lomakkeita