Sairaalatasoinen jatkohoito ja kuntoutus

Oulunkylän kuntoutuskeskus on jatkohoidon ja kuntoutuksen erikoisosaaja

Helsinkiläiset potilaat tulevat sairaalatasoiseen jatkohoitoon ja kuntoutukseen HUS:n sairaaloista tai Helsingin päivystyssairaaloista akuutin sairauden, leikkauksen tai vamman jälkeen. Lähetteet Oulunkylän kuntoutuskeskukseen tulevat Helsingin Sosiaali- ja terveysviraston hoitokoordinaattoreiden kautta.

Moniammatillinen kuntoutustiimimme on erikoistunut vaativaan monialaiseen kuntoutukseen: ortopedis-traumatologiseen eli murtumien ja vammojen jälkeiseen kuntoutukseen, neurologiseen kuntoutukseen kuten avh ja selkäydinvammapotilaiden sekä eteneviä neurologisia sairauksia/liikehäiriösairauksia mm. Parkinsonin tautia ja MS-tautia sairastavien kuntoutukseen ja geriatriseen kuntoutukseen. Hoito- ja kuntoutusjakson jälkeen potilaat palaavat takaisin kotiin. Asiantunteva ja kokonaisvaltainen hoito ja kuntoutus ovat turvallisen ja onnistuneen kotiututumisen edellytys.

Vaativalle monialaiselle (sairaalatasoiselle) jatkohoito- ja kuntoutusjaksolle voi paikkatilanteen salliessa päästä myös itsemaksavana. Hoitopäivämaksu määräytyy hoidon ja kuntoutuksen tarpeen perusteella.

Jatkohoito- ja kuntoutusjaksolla olevat voivat hyödyntää monipuolisia palveluja sekä jakson aikana että kotiutumisen jälkeen.