Vaativa monialainen jatkohoito ja kuntoutus

Oulunkylän kuntoutuskeskus on jatkohoidon ja kuntoutuksen erikoisosaaja

Potilaat/kuntoutujat tulevat jatkohoitoon ja kuntoutukseen pääsääntöisesti HUSin sairaaloista  (mm. Töölö, Meilahti, Peijas) ja myös Helsingin päivystyssairaaloista akuutin sairauden, leikkauksen tai vamman jälkeen. Helsingin kaupunki on palveluiden suurin tilaaja. Lähetteet Oulunkylän kuntoutuskeskukseen tulevat Helsingin Sosiaali- ja terveystoimen hoitokoordinaattoreiden kautta. Myös muut tilaajatahot (kunnat, sairaanhoitopiirit, vakuutusyhtiöt) voivat tiedustella paikkoja.

Jatkohoito- ja kuntoutusjaksolle voi paikkatilanteen salliessa tulla myös itsemaksavana. Hoitopäivämaksu määräytyy hoidon ja kuntoutuksen tarpeen perusteella.

Moniammatillinen kuntoutustiimimme on erikoistunut vaativaan monialaiseen kuntoutukseen: ortopedis-traumatologiseen eli murtumien ja vammojen jälkeiseen kuntoutukseen, neurologiseen kuntoutukseen (esim. avh-potilaat) ja selkäydinvammapotilaiden sekä eteneviä neurologisia sairauksia/liikehäiriösairauksia mm. Parkinsonin tautia ja MS-tautia sairastavien kuntoutukseen ja geriatriseen kuntoutukseen. Hoito- ja kuntoutusjakson jälkeen potilaat palaavat takaisin kotiin. Asiantunteva ja kokonaisvaltainen hoito ja kuntoutus ovat turvallisen ja onnistuneen kotiututumisen edellytys.

Jatkohoito- ja kuntoutusjaksolla olevat voivat hyödyntää monipuolisia palveluja sekä jakson aikana että kotiutumisen jälkeen.