Sotiemme veteraanit

Monipuolisia palveluja veteraaneille

Kuntoutuspalveluja sotainvalideille, sotaveteraaneille,
leskille, puolisoille ja lotille.

Geriatrian ja yleislääketieteen erikoislääkärit sairaanhoitajat, lähihoitajat, fysioterapeutit, toimintaterapeutit, jalkaterapeutti, sosiaaliohjaaja, liikunnanohjaaja, vapaa-ajanohjaaja, laitosapulaiset ja keittiöhenkilökunta muodostavat yhdessä moniammatillisen tiimin.

Osaava, ammattitaitoinen ja sitoutunut henkilökunta on valttikorttimme.

Palvelutarjontamme:

 • Ympärivuorokautinen kuntoutus (laitoskuntoutus)
 • Päiväkuntoutus
 • Päiväsairaala

  Valtiokonttori voi myöntää päiväsairaalahoitoa (osa-aikainen laitoshoito), sotainvalideille. Päiväsairaalassa ollaan arkisin 1 – 5 kertaa viikossa, ja yöt vietetään kotona.

  Lataa tästä hakemus.

 • Avokuntoutus
  • Fysioterapia
  • Lymfaterapia
  • Akupunktio
  • Hieronta
 • Kotiin vietävä kuntoutus

  Tuettu kotona kuntoutuminen on vaihtoehto sotainvalidin ja veteraanin laitos- tai avokuntoutukselle. Kuntoutuminen tapahtuu kotona asiakkaan arjessa, ja tavoitteena on edistää kotona selviytymistä. Arviointi- ja suunnittelukäynnin kotiin tekee toimintaterapeutti tai fysioterapeutti tarpeen mukaan. Kotona kuntoutumista toteuttaa terveydenhuollon ammattihenkilö kuntoutuksen sisällön ja tarpeen mukaan.

  Tuetun kotona kuntoutumisen sisältö suunnitellaan yhdessä asiakkaan kanssa tavoitteita ja tarpeita vastaaviksi. Kotikuntoutuskäynnit voivat sisältää mm. keskustelua, tasapainoharjoittelua, ulkoilua, menetettyjen taitojen uudelleen harjoittelua tai kodin ulkopuolella asiointia.

  Tuettua kotona kuntoutumista haetaan joko Valtiokonttorin tai oman kunnan terveysaseman kautta. Kotikunta myöntää maksusitoumuksen veteraaneille, joilla on rintamatunnus. Valtiokonttori myöntää maksusitoumuksen sotilasvammalain perusteella sotainvalideille ja heidän puolisoilleen sekä leskille.

 • Intervallihoito

  Valtiokonttori voi myöntää intervallihoitoa (osa-aikaista laitoshuoltoa) tarpeen mukaan jaksottaisena enintään 24 viikkoa vuodessa sotainvalidille, jonka sotilasvammalaissa tarkoitettu työkyvyttömyysaste on vähintään 20 prosenttia. Hoidot on tarkoitus kohdistaa sotainvalideille, jotka asuvat kotonaan eivätkä vielä ole pysyvän laitoshoidon tarpeessa, mutta joiden toimintakyky on siinä määrin heikentynyt, että he tarvitsevat runsaasti palveluja tai omaisen hoitoa selviytyäkseen kotona.

  Lataa tästä hakemus.

 • Laitoshoito
  • Vähintään 10 prosentin sotainvalidilla on mahdollisuus päästä Valtiokonttorin kustannuksella ympärivuorokautiseen pysyvään pitkäaikaishoitoon (laitoshoitoon) tai osa-aikaiseen laitoshoitoon, jos hänen terveydentilansa on heikentynyt siten, ettei hän selviydy kotona.

  Lataa tästä hakemus.

Kuntoutukseen hakeutuminen – Tarjoamme apua kuntoutushakemuksen täyttämisessä:

Sotainvalideilla on oikeus kuntoutukseen vuosittain

Valtiokonttori ja Oulunkylän kuntoutussairaala ovat sopineet ns. suorasta kutsumenettelystä, mikä tarkoittaa sitä, että Oulunkylän kuntoutussairaala kutsuu sotainvalidit kuntoutukseen vuosittain. Henkilökohtaiset toiveet kuntoutuksen ajankohdasta otetaan huomioon.

Hakemuksen täyttävät ne sotainvalidit, jotka tulevat OKS:aan ensimmäistä kertaa. Hakemus ja lääkärinlausunto lähetetään osoitteella: VALTIOKONTTORI, VAKUUTUS, Sotilasvamma- ja veteraaniasiat, PL 60, 00054 VALTIOKONTTORI.

Ensimmäisen kuntoutuskerran jälkeen kuntoutus ilmoitetaan Oulunkylän kuntoutussairaalasta suoraan Valtiokonttoriin, joka myöntää luvan kuntoutukseen.

Edellä mainittu koskee myös niitä puolisoita, joille sotainvalidi on jakanut osan omasta kuntoutuksestaan.

Puolisokuntoutujat ja erityisryhmien kuntoutujat

Muut Valtiokonttorin maksusitoumuksella tulevat kuntoutujat, eli puolisokuntoutujat ja erityisryhmien kuntoutujat hakevat aina kertaluontoista kuntoutusta, jonka Valtiokonttori myöntää voimassa olevien ehtojen sekä määrärahojen mukaisesti.

Sotilasvamma- ja veteraaniasioiden hakemuslomakkeet.

Sotaveteraaneilla on oikeus laitoskuntoutukseen, päivä- tai avokuntoukukseen joka vuosi

Veteraanit lähettävät kuntoutushakemuksensa lääkärinlausuntoineen oman kunnan veteraanitoimistoon, mistä lähetetään maksusitoumus Oulunkylän kuntoutussairaalaan.

Helsingissä veteraanitoimisto palvelee arkisin klo 9 – 12, puh. (09) 3105 0544.

Lataa hakemus tästä.

Vantaan veteraanitoimisto, puh. (09) 8392 3883.

Lotat 

Lotat voivat tiedustella kuntoutusta Lotta Svärd Säätiöstä, puh. (09) 4770 2881

http://www.lottasaatio.fi/wp-content/uploads/2013/10/kuntoutusohje-uusi-logo.pdf

http://www.lottasaatio.fi/wp-content/uploads/2013/10/kuntoutushakemus-uusi-logo.pdf

Paikkatilannetta voi tiedustella Oulunkylän kuntoutussairaalasta:

Myyntisihteeri (09) 7527 1046 tai 040 570 1439