Sotiemme veteraanit

Monipuolisia palveluja sotiemme veteraaneille

Kuntoutuspalveluja sotainvalideille, RINTAMAVeteraaneille,
leskille, puolisoille ja lotille.

Geriatrian ja yleislääketieteen erikoislääkärit sairaanhoitajat, lähihoitajat, fysioterapeutit, toimintaterapeutit, jalkaterapeutti, sosiaaliohjaaja, liikunnanohjaaja, vapaa-ajanohjaaja, laitoshuoltajat ja keittiöhenkilökunta muodostavat yhdessä moniammatillisen tiimin.

Osaava, ammattitaitoinen ja sitoutunut henkilökunta on valttikorttimme.

Palvelutarjontamme: Tauolla olleet kuntoutuspalvelumme käynnistyvät osittain uudelleen 9.6.2020, lue tästä lisää.

 • Ympärivuorokautinen kuntoutus (laitoskuntoutus)
 • Päiväkuntoutus
 • Päivätoiminta

  Valtiokonttori voi myöntää päivätoimintaa tai päiväkuntoutusta sotainvalideille. Päivätoiminnassa ollaan arkisin 1 – 5 kertaa viikossa, ja yöt vietetään kotona.

  Lataa tästä hakemus.

 • Avokuntoutus
  • Fysioterapia (tarvittaessa myös kotona)
  • Lymfaterapia
  • Jalkaterapia
  • Hieronta

  Tarjoamme fysioterapiaa rintamaveteraaneille Helsingin kaupungin myöntämillä palveluseteleillä.

 • Tuettu kotona kuntoutuminen

  Tuettu kotona kuntoutuminen on vaihtoehto sotainvalidin ja veteraanin laitos- tai avokuntoutukselle. Kuntoutuminen tapahtuu kotona asiakkaan arjessa, ja tavoitteena on edistää kotona selviytymistä. Arviointi- ja suunnittelukäynnin kotiin tekee toimintaterapeutti tai fysioterapeutti tarpeen mukaan. Kotona kuntoutumista toteuttaa terveydenhuollon ammattihenkilö kuntoutuksen sisällön ja tarpeen mukaan.

  Tuetun kotona kuntoutumisen sisältö suunnitellaan yhdessä asiakkaan kanssa tavoitteita ja tarpeita vastaaviksi. Kotikuntoutuskäynnit voivat sisältää mm. keskustelua, tasapainoharjoittelua, ulkoilua, menetettyjen taitojen uudelleen harjoittelua tai kodin ulkopuolella asiointia.

  Tuettua kotona kuntoutumista haetaan joko Valtiokonttorin tai oman kunnan terveysaseman kautta. Kotikunta myöntää maksusitoumuksen veteraaneille, joilla on rintamatunnus. Valtiokonttori myöntää maksusitoumuksen sotilasvammalain perusteella sotainvalideille ja heidän puolisoilleen sekä leskille.

 • Intervallihoito

  Valtiokonttori voi myöntää intervallihoitoa (jaksottainen hoito ja kuntoutus) tarpeen mukaan jaksottaisena enintään 24 viikkoa vuodessa sotainvalidille, jonka sotilasvammalaissa tarkoitettu työkyvyttömyysaste on vähintään 10 %. Hoidot on tarkoitus kohdistaa sotainvalideille, jotka asuvat kotonaan eivätkä vielä ole pysyvän laitoshoidon tarpeessa, mutta joiden toimintakyky on siinä määrin heikentynyt, että he tarvitsevat runsaasti palveluja tai omaisen hoitoa selviytyäkseen kotona.

  Lataa tästä hakemus.

 • Ympärivuorokautinen hoito (laitoshoito)
  • Vähintään 10 % sotainvalidilla on mahdollisuus päästä Valtiokonttorin kustannuksella ympärivuorokautiseen pitkäaikaishoitoon (laitoshoitoon) tai osa-aikaiseen hoitoon, jos hänen terveydentilansa on heikentynyt siten, ettei hän selviydy kotona.

  Lataa tästä hakemus.

Kuntoutukseen hakeutuminen – Tarjoamme apua kuntoutushakemuksen täyttämisessä:

Sotainvalideilla on oikeus kuntoutukseen vuosittain

Valtiokonttori ja Oulunkylän kuntoutuskeskus ovat sopineet ns. suorasta kutsumenettelystä, eli Oulunkylän kuntoutuskeskus kutsuu sotainvalidit kuntoutukseen vuosittain. Henkilökohtaiset toiveet kuntoutuksen ajankohdasta otetaan huomioon.

Hakemuksen täyttävät ne sotainvalidit, jotka tulevat OKKS:aan ensimmäistä kertaa. Hakemus ja lääkärinlausunto lähetetään osoitteella: VALTIOKONTTORI, VAKUUTUS, Sotilasvamma- ja veteraaniasiat, PL 60, 00054 VALTIOKONTTORI.

Ensimmäisen kuntoutuskerran jälkeen kuntoutus ilmoitetaan Oulunkylän kuntoutuskeskuksesta suoraan Valtiokonttoriin, joka myöntää luvan kuntoutukseen.

Edellä mainittu koskee myös niitä puolisoita, joille sotainvalidi on jakanut osan omasta kuntoutuksestaan.

Puolisokuntoutujat ja erityisryhmien kuntoutujat

Muut Valtiokonttorin maksusitoumuksella tulevat kuntoutujat, eli puolisokuntoutujat ja erityisryhmien kuntoutujat hakevat aina kertaluontoista kuntoutusta, jonka Valtiokonttori myöntää voimassa olevien ehtojen sekä määrärahojen mukaisesti.

Sotilasvamma- ja veteraaniasioiden hakemuslomakkeet.

Rintamaveteraaneilla on oikeus laitoskuntoutukseen, päivä- tai avokuntoutukseen joka vuosi

Veteraanit lähettävät kuntoutushakemuksensa lääkärinlausuntoineen oman kunnan veteraanitoimistoon, mistä lähetetään maksusitoumus Oulunkylän kuntoutuskeskukseen. Veteraanikuntoutukseen voi  tulla mistä päin Suomea tahansa. Oman kunnan veteraanitoimiston yhteystiedot voi tarkistaa kunnan verkkosivuilta.

Helsingissä veteraanitoimisto palvelee arkisin klo 9 – 12, puh. (09) 3105 0544.
Lataa hakemus: Rintamaveteraanin kuntoutushakemus, Helsinki

Vantaan veteraanitoimisto,
Itä-Vantaa, puh. 050 318 1671
Länsi-Vantaa, puh. 050 312 4538

Espoon veteraanitoimisto, puh. (09) 816 42380, puhelinaika: ma–pe klo 9-15
Lataa hakemus: Rintamaveteraanin kuntoutushakemus, Espoo

Lotat 

Lotat voivat tiedustella kuntoutusta Lotta Svärd Säätiöstä, puh. (09) 4770 2881

Lotta Svärd Säätiön hakemukset

https://www.lottasaatio.fi/palvelut-lotille/lottakuntoutukset/

Paikkatilannetta voi tiedustella Oulunkylän kuntoutuskeskuksesta:

Myyntisihteeri (09) 7527 1046 tai 040 570 1439