Sotiemme veteraanit

Monipuolisia palveluja sotiemme veteraaneille

Kuntoutuspalveluja sotainvalideille, rintamaveteraaneille,
leskille, puolisoille ja lotille

Geriatrian ja yleislääketieteen erikoislääkärit sairaanhoitajat, lähihoitajat, fysioterapeutit, toimintaterapeutit, jalkaterapeutti, palveluneuvoja, liikunnan- ja vapaa-ajanohjaaja, laitoshuoltajat ja keittiöhenkilökunta muodostavat yhdessä moniammatillisen tiimin.

Osaava, ammattitaitoinen ja sitoutunut henkilökunta on valttikorttimme.

 • Ympärivuorokautinen kuntoutus (laitoskuntoutus)

  Kuntoutukseen hakeutuminen – Tarjoamme apua kuntoutushakemuksen täyttämisessä: 
  Sotainvalideilla on oikeus kuntoutukseen vuosittain

  Valtiokonttori ja Oulunkylän kuntoutuskeskus ovat sopineet ns. suorasta kutsumenettelystä, eli Oulunkylän kuntoutuskeskus kutsuu sotainvalidit kuntoutukseen vuosittain. Henkilökohtaiset toiveet kuntoutuksen ajankohdasta otetaan huomioon.

  Hakemuksen täyttävät ne sotainvalidit, jotka tulevat OKKS:een ensimmäistä kertaa. Hakemus ja lääkärinlausunto lähetetään osoitteella:
  VALTIOKONTTORI
  VAKUUTUS
  Sotilasvamma- ja veteraaniasiat
  PL 60
  00054 VALTIOKONTTORI

  Ensimmäisen kuntoutuskerran jälkeen kuntoutus ilmoitetaan Oulunkylän kuntoutuskeskuksesta suoraan Valtiokonttoriin, joka myöntää luvan kuntoutukseen.

  Edellä mainittu käytäntö koskee myös niitä puolisoita, joille sotainvalidi on jakanut osan omasta kuntoutuksestaan.

  Puolisokuntoutujat ja erityisryhmien kuntoutujat
  Muut Valtiokonttorin maksusitoumuksella tulevat kuntoutujat eli puolisokuntoutujat ja erityisryhmien kuntoutujat hakevat aina kertaluontoista kuntoutusta, jonka Valtiokonttori myöntää voimassa olevien ehtojen sekä määrärahojen mukaisesti.

  Sotilasvamma- ja veteraaniasioiden hakemuslomakkeet

  Rintamaveteraaneilla on oikeus laitoskuntoutukseen, päivä- tai avokuntoutukseen joka vuosi
  Veteraanit lähettävät kuntoutushakemuksensa lääkärinlausuntoineen oman kunnan veteraanitoimistoon, mistä lähetetään maksusitoumus Oulunkylän kuntoutuskeskukseen. Veteraanikuntoutukseen voi  tulla mistä päin Suomea tahansa. Oman kunnan veteraanitoimiston yhteystiedot voi tarkistaa kunnan verkkosivuilta.

  Rintamaveteraanien kuntoutustoimisto Helsingissä palvelee ma – to klo 9 – 12, puh. (09) 3105 0544.
  Lataa hakemus: Rintamaveteraanin kuntoutushakemus, Helsinki

  Vantaan veteraanikuntoutus, puh. 050 318 1671 tai 050 312 4538

  Espoon veteraanipalvelut, puhelinaika ma – pe klo 9 – 15, puh. (09) 8164 2380
  Lataa hakemus: Rintamaveteraanin kuntoutushakemus, Espoo

  Lotat
  Lotat voivat tiedustella kuntoutusta Lotta Svärd Säätiöstä ma – pe klo 9 – 16, puh. (09) 4770 2881
  Lotta Svärd Säätiön hakemukset
  https://www.lottasaatio.fi/palvelut-lotille/lottakuntoutukset/

  Paikkatilannetta voi tiedustella Oulunkylän kuntoutuskeskuksesta:
  Myyntisihteeri, puh. (09) 7527 1046 tai 040 570 1439

 • Päiväkuntoutus

  Rintamaveteraaneilla on oikeus laitoskuntoutukseen, päivä- tai avokuntoutukseen joka vuosi
  Veteraanit lähettävät kuntoutushakemuksensa lääkärinlausuntoineen kotikunnan veteraanitoimistoon, mistä lähetetään maksusitoumus Oulunkylän kuntoutuskeskukseen. Veteraanikuntoutukseen voi tulla mistä päin Suomea tahansa. Kotikunnan veteraanipalveluiden yhteystiedot voi tarkistaa ko. kunnan verkkosivuilta. 

  Rintamaveteraanien kuntoutustoimisto Helsingissä palvelee ma – to klo 9 – 12, puh. (09) 3105 0544.
  Lataa hakemus: Rintamaveteraanin kuntoutushakemus, Helsinki

  Vantaan veteraanikuntoutus, puh. 050 318 1671 tai 050 312 4538

  Espoon veteraanipalvelut, puhelinaika ma – pe klo 9 – 15, puh. (09) 8164 2380
  Lataa hakemus: Rintamaveteraanin kuntoutushakemus, Espoo

 • Päivätoiminta

  Valtiokonttori voi myöntää päivätoimintaa tai päiväkuntoutusta sotainvalideille. Päivätoiminnassa ollaan arkisin 1 – 5 kertaa viikossa, ja yöt vietetään kotona.

  Lataa tästä hakemus

   

 • Avokuntoutus
  • Fysioterapia (tarvittaessa myös kotona)
  • Lymfaterapia
  • Jalkaterapia
  • Hieronta

  Fysioterapiapalvelut

  Hinnasto/Fysioterapiaa rintamaveteraaneille Helsingin kaupungin myöntämillä palveluseteleillä

 • Tuettu kotona kuntoutuminen

  Tuettu kotona kuntoutuminen on vaihtoehto sotainvalidin ja veteraanin laitos- tai avokuntoutukselle. Kuntoutuminen tapahtuu kotona asiakkaan arjessa, ja tavoitteena on edistää kotona selviytymistä. Arviointi- ja suunnittelukäynnin kotiin tekee toimintaterapeutti tai fysioterapeutti tarpeen mukaan. Kotona kuntoutumista toteuttaa terveydenhuollon ammattihenkilö kuntoutuksen sisällön ja tarpeen mukaan.

  Tuetun kotona kuntoutumisen sisältö suunnitellaan yhdessä asiakkaan kanssa tavoitteita ja tarpeita vastaaviksi. Kotikuntoutuskäynnit voivat sisältää mm. keskustelua, tasapainoharjoittelua, ulkoilua, menetettyjen taitojen uudelleen harjoittelua tai kodin ulkopuolella asiointia.

  Tuettua kotona kuntoutumista haetaan joko Valtiokonttorin tai oman kunnan terveysaseman kautta. Kotikunta myöntää maksusitoumuksen veteraaneille, joilla on rintamatunnus. Valtiokonttori myöntää maksusitoumuksen sotilasvammalain perusteella sotainvalideille ja heidän puolisoilleen sekä leskille.

 • Intervallihoito

  Valtiokonttori voi myöntää intervallihoitoa (jaksottainen hoito ja kuntoutus) tarpeen mukaan jaksottaisena enintään 24 viikkoa vuodessa sotainvalidille, jonka sotilasvammalaissa tarkoitettu työkyvyttömyysaste on vähintään 10 %. Hoidot on tarkoitus kohdistaa sotainvalideille, jotka asuvat kotonaan eivätkä vielä ole pysyvän laitoshoidon tarpeessa, mutta joiden toimintakyky on siinä määrin heikentynyt, että he tarvitsevat runsaasti palveluja tai omaisen hoitoa selviytyäkseen kotona.

  Lataa tästä hakemus

   

 • Ympärivuorokautinen hoito (laitoshoito)

  Vähintään 10 % sotainvalidilla on mahdollisuus päästä Valtiokonttorin kustannuksella ympärivuorokautiseen pitkäaikaishoitoon (laitoshoitoon) tai osa-aikaiseen hoitoon, jos hänen terveydentilansa on heikentynyt siten, ettei hän selviydy kotona.

  Lataa tästä hakemus