Sotainvalidien ja -veteraanien neuvontapalvelu

Neuvontapalvelun tarkoituksena on tukea sotainvalidien, heidän puolisoidensa ja leskien sekä rintamatunnuksen omaavien veteraanien kotona selviytymistä mahdollisimman pitkään ja ohjata heitä saavuttamaan tarvitsemansa palvelut. Asiakkaana ovat myös asevelvollisina tai YK-joukoissa ennen vuotta 1991 vammautuneet tai sairastuneet sotilasinvalidit.

Neuvontapalvelua tehdään yhteistyössä mm. Valtiokonttorin, kuntien sosiaali- ja terveystoimien sekä kuntoutuslaitosten kanssa.

Neuvontapalveluun sisältyy mm.
• Sotilasvammalakiin liittyvien etuuksien selvittäminen
• Tarvittavien sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen piiriin ohjaaminen
• Kotiavun järjestämisessä avustaminen
• Apuväline- ja asunnonmuutostyöasioissa ohjaaminen
• Virkistys- ja harrastustoimintaan ohjaaminen

Toiminta-alueena on Helsinki, Vantaa ja Itä-Uusimaa.

Palvelu on luottamuksellista ja maksutonta.

Palveluneuvoja
Henna Hildén
Puh. 040 559 4988
henna.hilden@okks.fi