Arvot

Asiakaslähtöisyys

 • Kuuntelemme asiakkaitamme, ja huomioimme heidän yksilölliset tarpeensa, itsemääräämisoikeutensa sekä tukiverkoston.
 • Pidämme työympäristön siistinä, viihtyisänä ja palvelumyönteisenä.
 • Pidämme yllä ammattitaitoamme hyvän hoidon ja kuntoutuksen takaamiseksi.

Yrittäjämielisyys

 • Teemme työmme mahdollisimman hyvin ja toimintoja kehittäen.
 • Olemme valmiita palvelemaan.
 • Pidämme yllä positiivista yrityskuvaa ja tiimihenkeä.
 • Toimimme taloudellisesti ja markkinointihenkisesti.

Turvallisuus

 • Jokainen meistä huolehtii ympäristön turvallisuudesta.
 • Turvallisuus on hyvän hoidon ja kuntoutuksen lähtökohta.

Oikeudenmukaisuus

 • Toimimme johdonmukaisesti ja tasapuolisesti.
 • Muistamme, että jokaisella on oikeus tulla kuulluksi.

Suvaitsevaisuus

 • Arvostamme toisiamme ja toistemme tekemää työtä.
 • Hyväksymme erilaisuuden.