Vaativan monialaisen jatkohoidon ja kuntoutuksen tilastoja

Kasvava kansantaloudellinen merkitys

Kuntoutuksen ansiosta ikäihmiset saavat enemmän toimintakykyisiä elinvuosia. Kuntoutus vähentää ympärivuorokautisen hoidon tarvetta, mistä seuraa kustannussäästöjä yhteiskunnalle. Väestömme ikääntyessä työllämme on siten yhä kasvava kansantaloudellinen merkitys.

Tällä hetkellä lähes neljännes sairauksien, vammojen ja leikkauksien jälkeen jatkohoitoa ja kuntoutusta tarvitsevista yli 65-vuotiaista helsinkiläisitä tulee kuntoutukseen meille. Suurin tilaaja-asiakkaamme on Helsingin kaupunki, ja olemme myös HUS:n sidosyksikkö. Tavoitteemme on olla vahva geriatrisen eli ikäihmisten ja enenevässä määrin myös työikäisten monialaisen kuntoutuksen tuottaja koko pääkaupunkiseudulla ja Uudellamaalla. Olemme osaava ja luotettava kumppani tilaajalle/järjestäjälle. Olemme veroja maksava toiminnallinen säätiö.

Oulunkylän kuntoutuskeskukselle on myönnetty Yhteiskunnallinen yritys -merkki osoituksena kotimaisesta ja arvokkaasta työstä kuntoutuksen parissa.

VAATIVA MONIALAINEN JATKOHOITO JA KUNTOUTUS
v. 2020 v. 2019
kuntoutusjaksojen lkm 1 162 1 076
kuntoutuspäivien lkm 32 731 30 725
keski-ikä 81 80
kotiutuneiden kuntoutusajan keskiarvo 26,1 27,8
kotiutuneiden kuntoutusajan mediaani 20 21
kotiutusprosentti 91 % 92 %

Kysy lisää: Toimitusjohtaja Katja Ilvonen, puh. (09) 7527 2040, katja.ilvonen@okks.fi tai asiakkuuspäällikkö Tanja Pentinsaari puh. 040-487 7248, tanja.pentinsaari@okks.fi