Tietosuojaseloste

Oulunkylän kuntoutuskeskuksen www-sivuja koskeva tietosuojaseloste

Tämä on Oulunkylän kuntoutuskeskuksen henkilötietolain (10 ja 24 §) ja 25.5.2018 voimaan astuneen EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Oulunkylän kuntoutuskeskus, Käskynhaltijantie 5, 00640 HELSINKI
Puh. (09) 752 712
0869316-3

Tietosuojavastaava

Tietosuojavastaava Sari Kinnunen
sari.kinnunen(at)okks.fi
Puh. 040 505 6284

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito ja markkinointi. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin. Peruste henkilötietojen käsittelylle on henkilön vapaaehtoinen suostumus.

Tietosisältö

Käsiteltäviä tietoja ovat: Nimi, puhelin, sähköpostiosoite, osoite.
Palaute anonymisoidaan heti vastauksen antamisen jälkeen.
Tietoja säilytetään vain sen aikaa kuin asian hoitaminen vaatii.

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaalta saadaan tietoja palautelomakkeen ja työhakemuksen kautta.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja ei siirretä EU:n eikä ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Tietojen käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja ne suojataan asianmukaisesti. Tietoja käsittelevät vain ne työntekijät, joiden työnkuvaan se kuuluu. Tietoja käytetään vain alkuperäistä käyttötarkoitusta varten.

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella henkilöllä on oikeus tarkistaa tallennetut omat tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa oman tietonsa tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Evästeet

Okks.fi-sivustolla käytetään evästeitä (cookies) käyttäjäistunnon ylläpitämiseksi. Eväste on asiakkaan selaimelle lähetettävä pieni tekstitiedosto, joka yleensä sisältää anonyymin tunnistenumeron. Sivuja voi käyttää myös ilman evästeitä, mutta tällöin jotkin toiminnot eivät välttämättä toimi.

Käytössä olevat evästeet

Google Analytics (Kävijätilastojen seuranta)

Facebook

Käyttämällä Okks.fi-sivustoa annat suostumuksesi edellä mainittujen evästeiden käyttöön. Jos et halua enää hyväksyä evästeiden käyttöä, poista evästeet käytöstä muuttamalla selaimesi asetuksia.

Lisätietoa evästeistä About Cookies -verkkosivustolta