Lokomat-kävelyrobotti on meillä aktiivisessa käytössä

← Takaisin uutisarkistoon

Lokomat-kävelyrobotti on tutkittu ja turvallinen kuntoutusmuoto, joka soveltuu erityisesti neurologiseen kuntoutukseen, esim. AVH-sairauden (aivoverenkiertohäiriö/aivoinfarkti) jälkeen tai selkäydinvamman yhteydessä. Se mahdollistaa tehokkaan ja intensiivisen kävelyharjoittelun jo kuntoutuksen varhaisessa vaiheessa esim. pian aivoinfarktin/aivoverenvuodon akuutin hoidon jälkeen, jolloin saavutetaankin paras tulos, vaikka myöhemminkin aloitetusta kävelyterapiasta on hyötyä. Lokomat-terapia on tehokasta ja kustannusvaikuttavaa, ja mikä tärkeintä – kuntoutujien elämänlaatua parantavaa.

Lokomat-kävelyrobottia käytetään meillä Oulunkylässä jo kolmatta vuotta päivittäin osastohoidossa oleville (erikoissairaanhoidosta tulleille) jatkokuntoutujille sekä kotoa käsin käyville kuntoutujille. Kävelykuntoutuksesta on saatu onnistumisen kokemuksia ja erinomaisia kuntoutustuloksia. Harjoittelu robotilla on motivoivaa ja vaikutukset näkyvät muun muassa kävelykyvyn palautumisena ja paranemisena, kohonneena mielialana ja myös kipujen helpottumisena:
”On kyllä hienoa, miten nopeasti tämän avulla kuntoutuu.”
”Ilman Lokomat-kävelyterapiaa en tänä päivänä ulkona kävelisi.”
”Elämänhalu ja huumori ovat palanneet.”

Teemme parhaillaan arviointia kuntoutujillemme Lokomat-kävelyrobottikuntoutuksen hyödyistä ja vaikutuksista AVH-kuntoutuksessa. Arviointi tehdään yhteistyössä Kuntoutussäätiön kanssa. Arviointiaineisto analysoidaan hyödyntäen laadullista sisällönanalyysiä sekä soveltuvia tilastollisia menetelmiä. Tarkastelua tehdään sekä yksittäisten kuntoutujien tasolla sekä otoskohtaisesti kaikkien arviointiin osallistuvien kuntoutujien osalta. Tutkimustuloksia saadaan pian.

Kurkkaa tästä lisää kävelyrobotiikasta

Ajanvaraukset: 040-570 1439

Huom. Lokomat-terapia kuuluu Oulunkylän kuntoutuskeskuksessa muun muassa kuntien tai sairaanhoitopiirien lähetteellä/maksamana tuleville jatkohoito- ja kuntoutuspotilaille kuntoutuksen sisältöön. Lokomat-terapiaan voi tulla myös itse maksavana, terapiassa voi käydä myös kotoa käsin.