Toimintaterapia

Toimintaterapeutit auttavat kuntoutumisessa

TOIMINTATERAPEUTIT VOIVAT AUTTAA KUNTOUTUMISSSA, KUN OMAN ELÄMÄN TÄRKEIDEN ARKISTEN TOIMINTOJEN TEKEMINEN ON RAJOITTUNUT ESIMERKIKSI FYYSISEN SAIRAUDEN, IKÄÄNTYMISEN TAI NÄKÖONGELMIEN VUOKSI.

Oulunkylän kuntoutuskeskuksessa työskentelee kaksi toimintaterapeuttia pääasiassa kuntoutusjaksolla olevien asiakkaiden parissa. Toimintaterapeutit voivat esim. arvioida suoriutumista ruokailussa tai aamutoimissa ja suunnitella keinoja toimintojen helpottamiseksi ja parantamiseksi yhdessä kuntoutujan kanssa.

Toimintaterapeutit ovat usein mukana kotiutumisvaiheessa varmistamassa, että kuntoutujan on mahdollista toimia omassa arjessaan mielekkäällä tavalla ja kotiutuminen on turvallista. Toimintaterapeuttimme tekevät lääkärin pyynnöstä myös CERAD-muistitestejä.