OHJE OMAISTEN/LÄHEISTEN VIERAILUIHIN/Päivitetty 7.1.2021

← Takaisin uutisarkistoon

Hyvä kuntoutujan/potilaan/hoiva-asiakkaan omainen/läheinen

Pääkaupunkiseudun koronatilanteen jatkuessa vaikeana
VAIN ERITYISEN VÄLTTÄMÄTTÖMÄT VIERAILUT OVAT MAHDOLLISIA, OHJE VOIMASSA 31.1.2021 SAAKKA.

Huom. os. 2B:n ohje poikkeaa muista osastoista, ks. alla.

Vierailuista sovitaan etukäteen puhelimitse osaston henkilökunnan kanssa arkipäivänä klo 11 – 15 välillä. HUOM. toistaiseksi kotilomat eivät ole lainkaan mahdollisia.

Jatkohoito- ja kuntoutusosastot (1B, 2A, 3A, 3B):
Yhden lähiomaisen vierailu on mahdollinen, mikäli se on erityisen välttämätön esimerkiksi vakavasti sairaan potilaan kohdalla (myös poikkeuksellisen pitkän kuntoutusjakson aikana vierailuista voidaan erikseen sopia). Vierailun ajankohta sovitaan etukäteen osaston henkilökunnan kanssa. Vierailun kesto on 15 minuuttia, ja vierailu tapahtuu potilaan/kuntoutujan huoneessa tarkoin varotoimin (mm. maski, 2 metrin turvaväli). Ulkovierailut eivät toistaiseksi ole mahdollisia. Mahdollisessa saattohoitotilanteessa käytäntö suunnitellaan ja sovitaan aina erikseen.

Veteraanikuntoutusosasto 1A:
Veteraanikuntoutusjakson aikana ei veteraanikuntoutujaa käydä tapaamassa mielellään lainkaan, paitsi jos siihen on erityisen pakottava syy (esimerkiksi vakava sairaus tai muu syy). Asia sovitaan etukäteen osaston henkilökunnan kanssa. Vierailu tapahtuu ala-aulassa varotoimin (mm. maski, 2 metrin turvaväli), henkilökunta opastaa asiassa.

Hoivaosasto 2B (sotainvalidien ja hoiva-asiakkaiden osasto),
on osasto, jolla henkilöt ”asuvat” pidempiaikaisesti, ja jonka vuoksi ohjeet ovat poikenneet ja poikkeavat edelleen kuntoutusosastojen ohjeesta, mutta:

31.1.2021 saakka kehotetaan välttämään vierailuja myös osastolla 2B. Vaikka vierailuja kannattaa toteuttaa tarkkaan harkintaan perustuen em. aikavälillä, niitä voidaan järjestää tarveharkintaisesti ja turvallisesti. Perusteltu tapaaminen (pituus sovitaan tarpeen mukaan henkilökunnan kanssa) voidaan järjestää: osastolla potilashuoneessa, mikäli kyseessä on yhden hengen huone tai pariskunnan huone TAI tapaamistilassa 2. krs:ssa (asia sovitaan ja ohjeet saa 2B:n henkilökunnalta). Vieraita voi olla max 2 yhtä aikaa. Lisäksi esim. vakavan sairauden, ja mahdollisen saattohoidon osalta käytännöt suunnitellaan erikseen.

Sään salliessa voidaan edelleen järjestää erittäin hyvin pukeutuneena lyhyitä tapaamisia 2B:n omalla sisäpihalla/terassilla (asiasta sovitaan henkilökunnan kanssa).

Myös kaikkiin välttämättömiin tapaamisiin voi tulla vain terveenä, ja kaikkia hoitajien antamia ja vierailuja koskevia ohjeita on noudatettava, mm. suu-nenäsuojain koko vierailun ajan ja turvaväli (kättely ja halaaminen on kielletty), eikä eväiden nauttiminen ole mahdollista. Mahdolliset tuliaiset hoitajien kautta.

Vierailun ajankohta sovitaan osaston henkilökunnan kanssa puhelimitse (potilaan/kuntoutujan tilanne/syy ja osaston kokonaistilanne huomioiden). Hoitaja tulee omaista vastaan ulko-ovelle. Vierailija desinfioi kätensä tullessaan tapaamiseen, ja vierailijalle annetaan kirurginen suu-nenäsuojain. Vierailussa noudatetaan 2 metrin turvaväliä. Vieraan on poistuttava ilman erillistä kehotusta, kun sovittu aika on kulunut.

Toimimme aina potilaiden/kuntoutujien/hoiva-asiakkaiden turvallisuus ja hyvinvointi edellä – kaikki potilaamme/kuntoutujamme kuuluvat riskiryhmiin, emmekä voi vaarantaa heitä ja kuntoutuskeskuksen toimintaa, joten nämä ohjeet ja varotoimet ovat ehdottomia. Seuraamme tilanteen kehittymistä sekä virallisia ohjeita, ja puramme tiukentuneita rajoituksia heti, kun epidemiatilanne sen sallii. Tiedotamme ja ohjeistamme tarvittaessa viipymättä lisää.

Katja Ilvonen, toimitusjohtaja                                       Anna-Marja Myllynen, ylilääkäri