OHJE OMAISTEN/LÄHEISTEN VIERAILUIHIN, päivitetty 19.11.2020

← Takaisin uutisarkistoon

 

Hyvä kuntoutujan/potilaan/hoiva-asiakkaan omainen/läheinen

Koronavirustilanteen vuoksi vierailut kuntoutuskeskuksessa tapahtuvat rajoitetusti. Kaikille vierailuille voi tulla vain terveenä. Olemme koonneet tähän ohjeet, kuinka vierailut voidaan järjestää turvallisesti.

Kaikkia hoitajien antamia ja vierailuja koskevia alla olevia ohjeita on noudatettava, mm. suu-nenäsuojainta on käytettävä koko vierailun ajan ja turvaväliä on noudatettava (kättely ja halaaminen on kielletty) eikä eväiden nauttiminen ole mahdollista sisällä eikä ulkona vierailun aikana.

MIKÄLI OHJEITA EI NOUDATETA, VIERAILU EI OLE LAINKAAN MAHDOLLINEN.

HUOM. Kaikkien vierailuiden ajankohta on sovittava etukäteen puhelimitse osaston henkilökunnan kanssa viimeistään vierailua edeltävänä arkipäivänä klo 11 – 15 välillä.

Jatkohoito- ja kuntoutusosastot (1B, 2A, 3A, 3B):

 Vierailut kuntoutuskeskuksen ulkoalueella:

Potilaiden/kuntoutujien tapaamiset tapahtuvat sään salliessa ulkoalueella ma – pe klo 13.00 – 16.00 ja la – su klo 13.00 – 15.00. Ajankohta sovitaan aina etukäteen puhelimitse kunkin osaston henkilökunnan kanssa (viimeistään tapaamista edeltävänä päivänä klo 11 – 15).

Hoitaja saattaa potilaan/kuntoutujan ulko-ovelle. Vierailija desinfioi kätensä tullessaan tapaamiseen, ja ulkona tapahtuvaan vierailuun annetaan vierailijalle kirurginen suu-nenäsuojain. Hoitaja opastaa suojaimen käytössä, suojainta on käytettävä koko vierailun ajan. Riittävästä turvavälistä (2 metriä) tulee huolehtia, mutta vierailija voi saattaa kuntoutujaa pyörätuolilla lyhyen, enintään 15 minuutin matkan. Ulkovierailu voi kestää enintään yhden tunnin, ja ulkoilemaan voi tulla useampikin läheinen reilua turvaväliä noudattaen (yli 2 metriä), kun varsinaisella saattajalla on suu-nenäsuojain.

HUOM. Ulkovierailuja voi järjestää vain sään salliessa. Sään vuoksi vierailuja ei aina välttämättä voida järjestää, vaikka niistä onkin sovittu etukäteen. Ulkovierailujen esteenä ovat turvallisuussyistä kylmä ilma, kova tuuli, pakkanen, vesi-/lumisade tai liukkaus. Tällöin jo sovittu vierailu peruuntuu, eikä vierailukäynnille kannata lähteä lainkaan, vaikka siitä on sovittu etukäteen. Kuntoutuskeskuksessa ei ole myöskään varattu potilaille talvikauden ulkoiluvaatteita ja -varusteita, joita ilman ei voi lähteä muutenkaan ulkoilemaan kylmällä säällä.

 Vierailut jatkohoito- ja kuntoutusosastojen potilashuoneessa:

Mikäli ulkovierailu ei ole mahdollinen, tapaaminen järjestetään osastolla potilashuoneessa ma – su 13.00 – 16.00. Vierailun pituus on 15 minuuttia. Vierailuun voi osallistua max 2 lähiomaista, ja vierailuja voi olla vain kerran päivässä. Vierailun ajankohta sovitaan osaston henkilökunnan kanssa puhelimitse viimeistään edellisenä arkipäivänä klo 11 – 15 välillä, ja vierailut tapahtuvat osaston kokonaistilanne huomioiden.

Hoitaja tulee omaista vastaan ulko-ovelle. Vierailija desinfioi kätensä tullessaan tapaamiseen, ja vierailijalle annetaan kirurginen suu-nenäsuojain. Hoitaja opastaa suojaimen käytössä. Myös huoneessa tapahtuvassa vierailussa noudatetaan 2 metrin turvaväliä. Kun 15 min on kulunut, vierailijan on poistuttava huoneesta ja osastolta.

Veteraanikuntoutusosasto 1A:

Toivomme, että veteraanikuntoutusjakson aikana EI veteraanikuntoutujaa käydä tapaamassa lainkaan, paitsi jos siihen on pakottava syy. Tällöin vierailuja koskevat samat ohjeet kuin yllä (jatkohoito- ja kuntoutusosastojen ohjeet).

Ohje hoivaosastolle 2B (sotainvalidien ja hoiva-asiakkaiden osasto),

jossa henkilöt ”asuvat” pidempiaikaisesti, ja jonka vuoksi ohje poikkeaa kuntoutusosastojen ohjeesta:

Tapaamisia voidaan järjestää osastolla potilashuoneessa (lyhyempi vierailu) tai tapaamistilassa 2.krs:ssa (ohjeet saa 2B:n henkilökunnalta).

Lisäksi 2B:n vierailut jatkuvat entiseen tapaan osaston omalla sisäpihalla ja terassilla. Lisäksi tapaamisia voi järjestää myös kuntoutuskeskuksen muilla ulkoalueilla/puistossa, jonne läheiset voivat viedä asiakkaita ulkoilemaan. Terassitapaamisia ja ulkoiluja voi järjestää vain sään salliessa, ja silloinkin lämpimästä pukeutumisesta huolehtien. Kaikista vierailuista sovitaan etukäteen 2B:n henkilökunnan kanssa, ja niitä järjestetään mahdollisuuksien mukaan osaston tilanne huomioiden kaikkina viikonpäivinä erikseen sovittuina kellonaikoina. 2B:n vierailujen pituus voi olla enintään 1,5 tuntia.

Ystävällisesti muistutamme, että kriittisesti sairaiden ja saattohoidossa olevien läheisille järjestetään aina mahdollisuus vierailuun joustavasti potilashuoneessa turvallisin järjestelyin.

Toimimme aina potilaiden/kuntoutujien/hoiva-asiakkaiden turvallisuus ja hyvinvointi edellä – kaikki potilaamme/kuntoutujamme kuuluvat riskiryhmiin, emmekä voi vaarantaa heitä ja kuntoutuskeskuksen toimintaa, joten nämä ehdottomat ohjeet ja varotoimet ovat voimassa toistaiseksi. Seuraamme tilanteen kehittymistä sekä virallisia ohjeita, ja tiedotamme ja ohjeistamme tarvittaessa viipymättä lisää. Edellytämme tapaamisten tapahtuvat turvallisesti ja toivomme niiden myös sujuvan mukavasti näistä ehdottomista varotoimista huolimatta.

Katja Ilvonen, toimitusjohtaja
Anna-Marja Myllynen, ylilääkäri