Tauolla olleet kuntoutuspalvelumme käynnistyvät osittain uudelleen 9.6.2020

← Takaisin uutisarkistoon

Koronaepidemian/pandemian ainakin toistaiseksi laannuttua, käynnistämme kuntoutuspalvelujamme uudelleen. Ensisijaisesti jatkamme nyt tauolla olleita sotainvalidien ja veteraanien kuntoutuspalveluja, sillä tarve niille on tällä hetkellä merkittävän suuri – käynnistämme erityisin suojatoimin kuntoutusjaksot ja intervallijaksot (omalla osastolla/siivessä, 1A) sekä avokuntoutuksen ja terapiat (kuntoutuskeskuksessa ja kotona). Lisäksi aikoja voi jälleen varata Lokomat –kävelyterapiaan ja Andago –kävelyharjoitteluun ja jälleen kaikki entiset ja myös uudet asiakkaat ovat tervetulleita. Valitettavasti päivätoimintaa emme voi vielä käynnistää, emmekä kuntosaliryhmiä tai muuta kaikille avointa kuntoutustoimintaa. Myös ravintola Veljeshovi palvelee rajoitetusti (palvelujen käyttäjinä olevia kuntoutujia).

Ajanvarauksen yhteydessä annamme tärkeitä ohjeita ja lisätietoja erityisistä suojatoimista ja kuntoutukseen saapumisesta. Pyydämme myös huomioimaan, että hengitystieoireisena ei meille voi tulla lainkaan (paitsi tiedossa oleva astma tai muu krooninen sairaus). Meitä luonnollisesti velvoittavat valtioneuvoston ja muiden viranomaisten antamat ohjeet, ja toimimme kuntoutuspalvelujen tuottamisessa vastuullisesti (hygienia, suojaimet, ym.). Tiedostamme myös sen, että pitkittynyt tauko kuntoutuksessa tai aloituksen viivästyminen voivat huonontaa kuntoutujan tilannetta ja heikentää kuntoutumisennustetta merkittävästi. Siksi poikkeuksellisen kevään jälkeen palataan hallitusti tarpeenmukaisiin, toimintakyvyn turvaaviin kuntoutuspalveluihin.

Ystävällisesti pyydämme huomioimaan, että jatkamme edellä mainittuja, tauolla olleita kuntoutuspalveluja toistaiseksi, ellei epidemiatilanne tai jokin viranomaisohje sitä estä. Muista palveluistamme todetaan, että kuten epidemian aikanakin, sotainvalidien ympärivuorokautinen hoito jatkuu erikseen omalla, turvallisella osastollaan (2B), ja järjestämme omaisten tapaamisia varotoimin päivittäin (tapaamiset sovitaan osasto 2B:n henkilökunnan kanssa). Muut osastot (1B, 2A, 3A, 3B) jatkavat akuuttia monialaista jatkohoitoa ja kuntoutusta erilaisten vammojen ja leikkausten jälkeen (näillä osastoilla ei valitettavasti vielä toistaiseksi voi vierailla).
Tiedotamme mahdollisista muutoksista, ja syksyllä osaamme arvioida tilannetta jälleen uudelleen. Tärkeät kuntoutuspalvelumme mukautuvat olosuhteisiin – turvallisuus edellä, toimintakykyä turvaten.

Ajanvaraus :
Puh. 040 570 1439 tai
asiakaspalvelu@okks.fi

kuva: Oulunkylän kuntoutuskeskuksen kuva-arkistosta