Oulunkylän kuntoutussairaalan osastolle myönnettiin kinestetiikan laatuyksikkösertifikaatti 5.2.2019

← Takaisin uutisarkistoon

Oulunkylän kuntoutussairaalan osasto, 3A saavutti kinestetiikan laatuyksikkösertifikaatin. Sertifikaatti on ensimmäinen Suomessa, joka on myönnetty akuuttisairaalatasoiselle osastolle. Tämä on jo kuntoutussairaalan toinen kinestetiikan sertifikaatti. Suomessa kinestetiikan laatuyksikkösertifikaatteja on myönnetty yhteensä 11 kappaletta. Kinestetiikka on toimintakyvyn edistämistä ja kuntoutumista tukeva voimavaralähtöinen toimintamalli, joka perustuu ihmisen luonnollisten liikemallien ja aistitoimintojen hyödyntämiseen avustustilanteissa.

Kuntoutussairaalan koko hoito- ja kuntoutushenkilöstö on saanut kinestetiikan koulutuksen, ja täydennyskoulutusta järjestetään säännöllisesti. Lisäksi yhdellä fysioterapeutilla, yhdellä sairaanhoitajalla ja yhdellä lähihoitajalla on kinestetiikan tutorin pätevyys ja heillä on aktiivinen rooli kinestetiikan tietotaidon kehittämisessä koko kuntoutussairaalassa. Henkilökunta kertoo, että kinestetiikka on kuntoutujalähtöinen, aktivoiva työskentelytapa, jolla leikkausten ja erilaisten vammojen jälkeen iäkkäiden henkilöiden omia voimavaroja saadaan aiempaa tehokkaammin käyttöön kuntoutujan ja kuntoutustiimin yhteistyönä. Kokemukset ovat hyvät. Toimintatapa sopii hyvin kuntoutussairaalan arvoihin – kuntoutujakeskeisyys korostuu ja moniammatillinen tiimityö syventyy.

Kuntoutussairaalan seuraava osasto valmistautuu jo auditointiin.

Lämpimät onnittelut osasto 3A:n tiimi!