Oulunkylän kuntoutussairaalan osastolle myönnettiin kinestetiikan laatuyksikkösertifikaatti 17.1.2018

← Takaisin uutisarkistoon

Oulunkylän kuntoutussairaalan ensimmäinen osasto, 2B saavutti kinestetiikan laatuyksikkösertifikaatin. Sertifikaatti on ensimmäinen Helsingissä ja viides koko Suomessa. Kinestetiikka on toimintakyvyn ylläpitämistä ja kuntoutumista tukeva voimavaralähtöinen toimintamalli, joka perustuu ihmisen luonnollisten liikemallien ja aistitoimintojen hyödyntämiseen avustustilanteissa.

Kuntoutussairaalan koko hoito- ja kuntoutushenkilöstö on saanut kinestetiikan koulutuksen, ja täydennyskoulutusta järjestetään säännöllisesti. Lisäksi yhdellä fysioterapeutilla, yhdellä sairaanhoitajalla ja yhdellä lähihoitajalla on kinestetiikan tutorin pätevyys ja heillä on aktiivinen rooli kinestetiikan tietotaidon kehittämisessä koko kuntoutussairaalassa. Henkilökunta kertoo, että kinestetiikan myötä luovuus on lisääntynyt sekä henkilökunnan välinen yhteistyö on tiivistynyt, samoin hoitajan ja kuntoutujan välinen vuorovaikutus on syventynyt. Kuntoutussairaalan seuraavat osastot valmistautuvat jo auditointiin.

Lämpimät onnittelut osasto 2B:n tiimi!