Oulunkylän kuntoutuskeskuksen osasto 2A saavutti kinestetiikan laatuyksikkösertifikaatin

← Takaisin uutisarkistoon

Oulunkylän kuntoutuskeskuksen osasto 2A saavutti kinestetiikan laatuyksikkösertifikaatin, joka on jo kolmas kuntoutuskeskuksen kinestetiikan sertifikaatti. Suomessa kinestetiikan laatuyksikkösertifikaatteja on myönnetty yhteensä 13 kappaletta. Vain kaksi näistä 13 sertifikaatista on myönnetty akuuttitasoiselle (kuntoutus) osastolle, jotka molemmat on myönnetty Oulunkylän kuntoutuskeskukselle – tämä 2A:n sertifikaatti ja aiemmin vastaavanlaisen osaston 3A:n sertifikaatti. Kuntoutuskeskuksen kolmesta sertifikaatista ensimmäinen myönnettiin sotiemme veteraanien hoiva- ja kuntoutusosastolle 2B ja tämä oli ensimmäinen Helsingissä myönnetty sertifikaatti.

Kinestetiikka® on voimavaralähtöinen toimintamalli, joka perustuu ihmisen luonnollisten liikemallien ja aistitoimintojen ymmärtämiseen, ihmisen kunnioittavaan kohtaamiseen sekä näiden merkitykseen oppimiselle ja itsehallinnalle. Se tukee ihmistä hänen perustoiminnoissaan siten, että tämä kokee toimintansa mielekkäänä ja kykenee aktiivisesti osallistumaan toimintoihinsa huolimatta sairaudestaan tai vammaisuudestaan.

Oulunkylän kuntoutuskeskuksen koko hoito- ja kuntoutushenkilöstö on saanut kinestetiikan koulutuksen, ja täydennyskoulutusta järjestetään säännöllisesti. Lisäksi yhdellä sairaanhoitajalla ja kahdella lähihoitajalla on kinestetiikan tutorin pätevyys ja heillä on aktiivinen rooli kinestetiikan tietotaidon kehittämisessä koko kuntoutuskeskuksessa. Yksi tutoreista on valmistumassa pian kinestetiikan kouluttajaksi. Henkilökunta kertoo, että kinestetiikassa tärkeintä on kuntoutujalähtöisyys, joka muutenkin sopii kuntoutuskeskuksen arvoihin. Kinestetiikan avulla iäkkäiden kuntoutujien omat voimavarat saadaan tehokkaasti ja kannustavasti käyttöön leikkausten ja erilaisten vammojen jälkeen. Liikkuminen ja toimintakyky paranevat aiempaa tehokkaammin aktivoivalla työskentelytavalla – kuntoutuja ja kuntoutustiimi tekevät yhteistyötä saman päämäärän saavuttamiseksi. Kokemukset ovat erittäin hyviä.
Tänä vuonna Oulunkylän kuntoutuskeskuksen seuraava eli jo neljäs osasto lähtee tavoittelemaan sertifikaattia.

Lämpimät onnittelut osasto 2A:n tiimi!
Sertifikaatin luovutti Suomen Kinestetiikkayhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Virpi Hantikainen, joka on tuonut menetelmän Suomeen.