Oulunkylän kuntoutuskeskuksen os. 2B on uusinut kinestetiikan laatuyksikösertifikaatin – onnea koko tiimille!

← Takaisin uutisarkistoon

Osastolle 2B myönnettiin kinestetiikan laatuyksikkösertifikaatti ensimmäistä kertaa 17.1.2018. Sertifikaatti uusittiin hyväksytyllä auditoinnilla 19.2.2021 ja se on voimassa 19.2.2024 asti. Kinestetiikan laatuyksikkösertifikaatit on myönnetty myös kuntoutuskeskuksen osastoille 3A (v. 2019) ja 2A (v. 2020). Näiden kolmen osaston toiminta ja palvelut täyttävät valtakunnalliset kinestetiikan laatuyksikön kriteerit. Myös neljäs osasto tähtää sertifikaattiin tänä vuonna.

Oulunkylän koko hoito- ja kuntoutushenkilöstö on saanut kinestetiikan koulutuksen, ja täydennyskoulutusta järjestetään säännöllisesti. Lisäksi yhdellä sairaanhoitajalla ja kahdella lähihoitajalla on kinestetiikan tutorin pätevyys ja heillä on aktiivinen rooli kinestetiikan tietotaidon kehittämisessä koko kuntoutuskeskuksessa. Yksi tutoreista on valmistumassa pian kinestetiikan kouluttajaksi. Henkilökunta kertoo, että kinestetiikassa tärkeintä on asiakas/kuntoutujalähtöisyys, joka muutenkin sopii kuntoutuskeskuksen arvoihin. 2B:llä, joka on sotainvalidien hoivaosasto, on kinestetiikka tärkeä keino iäkkäiden toimintakyvyn ja hyvän elämän tukemisessa. Kuntoutusosastoilla kinestetiikan avulla kuntoutujien omat voimavarat saadaan tehokkaasti ja kannustavasti käyttöön leikkausten ja erilaisten vammojen jälkeen. Liikkuminen ja toimintakyky paranevat aiempaa tehokkaammin ja ylläpysyvät aktivoivalla työskentelytavalla. Kokemukset ovat erittäin hyviä.

Kinestetiikka® on voimavaralähtöinen toimintamalli, joka perustuu ihmisen luonnollisten liikemallien ja aistitoimintojen ymmärtämiseen, ihmisen kunnioittavaan kohtaamiseen sekä näiden merkitykseen oppimiselle ja itsehallinnalle. Se tukee ihmistä hänen perustoiminnoissaan siten, että tämä kokee toimintansa mielekkäänä ja kykenee aktiivisesti osallistumaan toimintoihinsa huolimatta sairaudestaan tai vammaisuudestaan.

Kuvassa palvelupäällikkö Jouni Partanen ja lähihoitaja, kinestetiikkatutor Suvi Laine