MEDIATIEDOTE: Kävelyrobotit avustavat kuntoutujia jaloilleen Oulunkylän kuntoutuskeskuksessa

← Takaisin uutisarkistoon

MEDIATIEDOTE: Kävelyrobotit avustavat kuntoutujia jaloilleen Oulunkylän kuntoutuskeskuksessa
Julkaisuvapaa ti 3.3.2020 klo 15.00

Tulostettava versio: MEDIATIEDOTE JA TAUSTATIEDOT 3.3.2020

Oulunkylän kuntoutuskeskus on hankkinut ensimmäisenä koko eteläisemmässä Suomessa käyttöönsä Lokomat-kävelyrobotin sekä muuta robotiikkaa ja teknologiaa kuntoutuksen tueksi.

Lokomat-kävelyrobotti mahdollistaa erityisesti neurologisten potilaiden tehokkaan kävelykuntoutuksen. Tutkimusnäyttö osoittaa, että Lokomat-kävelyrobotilla harjoittelu on sekä kustannusvaikuttavaa että kuntoutujien elämänlaatua parantavaa. Suomessa aivoverenkiertohäiriöön sairastuu vuosittain noin 25 000 henkilöä, ja näistä arvion mukaan lähes 7 000 kuntoutujaa hyötyisi robottiavusteisesta kävelykuntoutuksesta. Tämän lisäksi monet muut neurologisista vammoista ja sairauksista kuntoutuvat hyötyvät robotin käytöstä.

Lokomat-kävelyrobotilla harjoittelu voidaan aloittaa hyvin aikaisessa vaiheessa kuntoutumista, heti kun kuntoutuja kykenee istumaan. Robotiikka mahdollistaa alusta saakka kävelyn oikeat liikemallit ja suuret toistomäärät. Näin harjoittelu on moninkertaisesti tehokkaampaa tavalliseen kävelyharjoitteluun verrattuna. Lokomatin mahdollistaman pystyasennon ja liikkeen avulla saadaan paljon muitakin terveyshyötyjä kuten lihasjäykkyyden vähentymistä ja hengityksen helpottumista.

Lokomatilla harjoittelusta on saatu Oulunkylän kuntoutuskeskuksessa hyviä kokemuksia ja tuloksia. Kävelyrobottia on hyödynnetty sekä ympärivuorokautisessa kuntoutuksessa että avokuntoutuksessa. Kuntoutujat ovat olleet erittäin motivoituneita harjoitteluun ja tyytyväisiä kuntoutustuloksiin. Harjoittelun vaikutukset näkyvät kuntoutujien arjessa sujuvan kävelyn ja liikkumisen lisäksi muun muassa kohonneena mielialana ja kipujen helpottumisena.

Kävelyä voi harjoitella Oulunkylän kuntoutuskeskuksessa myös robotiikkaa hyödyntävän Andago-painokevennysjärjestelmän avulla. Se on kuntoutujan tahdissa liikkuva laite, joka on tarkoitettu henkilöille, jotka pystyvät seisomaan itsenäisesti, mutta tarvitsevat vielä tukea ja apua kävelyn harjoittamiseen. Laitteen avulla voidaan tehdä turvallisesti myös erilaisia toiminnallisia harjoituksia (mm. tasapaino).

Lokomat-harjoittelusta Andagoon siirtyminen mahdollistaa kävelykuntoutuksen etenemisen. Robotiikan käyttöön koulutetut terapeutit osaavat valita sopivan harjoittelumuodon ja suunnittelevat kuntoutuksen tavoitteellisen etenemisen yhdessä kuntoutujan kanssa.

Yläraajojen tehokkaan toiminnallisen harjoittelun apuna voidaan käyttää Armeo Senso -harjoittelulaitetta, joka soveltuu neurologisille kuntoutujille, tuki- ja liikuntaelinsairauksista kuntoutuville sekä ikäihmisten kuntoutukseen. Armeo Sensolla harjoittelu sujuu kuin huomaamatta pelimaailman avulla.

Kuntoutusteknologia ja robotiikka ovat tuoneet Oulunkylän kuntoutuskeskuksen fysio- ja toimintaterapeuteille uusia työkaluja ja intoa työhön. Laitteiden avulla kuntoutumista saadaan tehostettua ja tulokset näkyvät nopeasti. Kävelyrobotiikka myös vähentää fysioterapiaresurssien tarvetta, koska avustajana toisen fysioterapeutin sijaan on robotti. Näin resurssit saadaan tehokkaammin useampien kuntoutujien käyttöön.

Oulunkylänkylän kuntoutuskeskus on käynnistämässä tutkimus- ja kehittämishanketta, jonka tarkoituksena on selvittää robotisoidun kävelykuntoutuksen hyöty eli vaikutukset avh-kuntoutujien kävelyyn, toimintakykyyn ja elämänlaatuun.

Oulunkylän kuntoutuskeskus sr Helsingissä on monipuolisten kuntoutuspalvelujen tuottaja ja kehittäjä. Oulunkylän kuntoutuskeskus tarjoaa vaativaa kuntoutusta erilaisten sairauksien, vammojen ja leikkausten jälkeen; näitä kuntoutusjaksoja on reilusti yli 1 000 vuodessa. Lisäksi se tarjoaa muita monipuolisia toiminta- ja työkykyä edistäviä ja ennaltaehkäiseviä kuntoutuspalveluja.

Yhteiskunnallinen yritys -tunnuksen omaava Oulunkylän kuntoutuskeskus sr on toiminnallinen säätiö, joka maksaa veronsa Suomeen ja kohdentaa voittonsa 100 %:sti henkilöstöön, terveys- ja hyvinvointiteknologiaan sekä kuntoutuksen kehittämishankkeisiin.

 

Taustatietoja medialle
Faktat ja tarve kuntoutukselle
– Teknologia tehostaa kuntoutusta ja sen tuloksia. Kuntoutusteknologiaa voidaan hyödyntää erilaisissa neurologisissa vammoissa ja sairauksissa, kuten aivoverenkiertohäiriöt, selkäydinvammat, MS-tauti ja Parkinson.
– Suomessa aivoverenkiertohäiriön sairastaa vuosittain noin 25 000 hlöä. Arvion mukaan kuntoutusta tarvitsevista AVH-kuntoutujista noin 7 000 hyötyisi robottiavusteisesta kuntoutuksesta.
– Aivoverenkiertohäiriö-potilaista joka toiselle jää pysyvä haitta, puolelle heistä vaikea-asteinen. Joka seitsemäs tarvitsee laitoshoitoa.
– Aivoliiton tuoreen tutkimuksen mukaan tällä hetkellä vain 15 % AVH-kuntoutujista saa riittävää moniammatillista kuntoutusta
– Selkäydinvammoja on Suomessa vuosittain noin 500 henkilöllä
– Aivovammoja on n. 20 000 vuosittain, joista 90 % lieviä aivotärähdyksiä
– Alueelliset erot kuntoutuksen tasossa ovat Suomessa suuria. Tällä hetkellä vain pieni osa kuntoutujista pääsee robottiavusteiseen kuntoutukseen.

Robotisoitu kävelykuntoutus
– Kävelykuntoutuksessa tarvittaisiin 1 000 – 2 000 askelta / terapiakerta. Tutkimukset osoittavat, että perinteisellä fysioterapialla on mahdollista saavuttaa 149 – 357 askelta / terapiakerta.*
– Tieteellinen näyttö – Cochrane review 2017: Joka seitsemäs pysyvää apua tarvitseva kävelykuntoutuja saavuttaisi itsenäisen liikkumiskyvyn robotisoidun kuntoutuksen avulla
– Robotisoitu kävelykuntoutus mahdollistaa 1 500 – 3 000 askeleen toistomäärät terapiakerralla
– Vahvaa näyttöä robotisoidun kävelykuntoutuksen vaikuttavuudesta myös Suomesta ja lukuisia esimerkkitapauksia, joiden kohdalla kävelyrobotilla harjoittelulla on saavutettu tuloksia, joita olisi perinteisin menetelmin ollut mahdotonta saavuttaa

Teknologian hyödyntäminen käden kuntoutuksessa
– Kuntoutujan itsenäisen elämän kannalta on tärkeää, että on kaksi toimivaa kättä
– Robotisoitu ja avustava teknologia mahdollistavat liikkeen herättelyn, pienenkin kehityksen havainnoinnin ja sitä kautta motivaation löytymisen harjoitteluun.
– Teknologian avulla saavutetaan kuntoutujalle harjoitteluun sopiva intensiteetti ja laadukkaat toistot → tehokas kuntoutus
– Käden kuntoutuksessa tarvittaisiin 400 – 600 toistoa / terapiakerta. Tutkimukset osoittava, että perinteisin menetelmin päästään 32 toistoon / terapiakerta.*