Vanheneminen.fi – Omaehtoinen varautuminen hyvään vanhuusikään 2018 – 2020 -hanke

← Takaisin uutisarkistoon

Oulunkylän kuntoutussairaala on mukana kuntoutuksen asiantuntijana Vanhustyön Keskusliiton koordinoimassa Vanheneminen.fi -hankkeessa.

Vanhuuteen varautuminen lisää ikääntyneiden ihmisten turvallisuuden tunnetta, vahvistaa osallisuuden kokemuksia ja luo mahdollisuuksia hyvään elämään eläkkeelle siirtymisen jälkeen. Vanhuuteen voi varautua esimerkiksi huolehtimalla omasta terveydestään, toimintakyvystään ja sosiaalisista suhteistaan, pohtimalla taloudellista toimeentuloaan ja oikeudellista ennakointia sekä suunnittelemalla turvallista asumista omassa kodissaan.

Hankkeen päämääränä on, että omaehtoinen vanhuuteen varautuminen yleistyy ja on normaali osa elämänkulun suunnittelua, samalla tavalla kuin opintojen tai työuran suunnittelu nuorena/työikäisenä.

Tavoitteena on luoda selkeä, digitaalinen palvelualusta kansalaisten sekä vanhustyön ammattilaisten, päättäjien ja viranomaisten käyttöön. Sivustolle kootaan ajantasaista tietoa ja aineistoja yhteistyökumppanien kanssa seuraavista teemoista:

  • Arjen turvallisuus
  • Osallisuus ja lähiympäristö
  • Oikeudellinen ja taloudellinen ennakointi
  • Tulevaisuuden asuminen

Vanheneminen.fi -verkkosivusto avautuu vuonna 2019.

Oulunkylän kuntoutussairaala osallistuu hankkeeseen tuomalla omaa osaamistaan kuntoutuksen ja toimintakyvyn ylläpitämisen näkökulmasta. Digitaaliselle palvelualustalle voidaan tuottaa esimerkiksi fysioterapeutin ohjaamia liikuntatuokioita sekä tietoa siitä, miten henkilö voi vaikuttaa omaan toimintakykyynsä lihaskuntoharjoittelun avulla.

@vanheneminen.fi

#varauduvanhuuteen