Tiedote palveluistamme

← Takaisin uutisarkistoon

Tällä hetkellä kaikki kuntoutuspalvelumme eivät ole saatavilla. Veteraanikuntoutuksen eri palvelut, kaikki avo- ja päiväkuntoutus sekä ryhmäkuntoutus (myös yhdistysten ja itsemaksavien) on kevään ajalta peruttu valtakunnallisten ohjeiden mukaisesti (koronaepidemia/pandemia).
Sotainvalidien ympärivuorokautisen hoivan palvelut on keskitetty yhdelle osastollemme ja neljä muuta osastoa vastaavat jatkohoito- ja kuntoutuspotilaista (erilaisten sairauksien, vammojen, leikkausten vuoksi saapuvat potilaat), kuten normaalistikin. Näiden kuntoutujien osuus on ollut palveluistamme suurin jo useita vuosia, ja tavoite on että jatkohoito- ja kuntoutus jatkuu nytkin vähintään täysimääräisesti.
Yhdellä osastollamme (2B) hoidettavat sotainvalidit ovat siten suojassa omalla mukavalla osastollaan, jossa on oma suojattu piha /ulkoilualue terasseineen. Veteraanien on nyt turvallisinta olla omassa kodissaan, jonne he saavat kaikki palvelut.

Katja Ilvonen, toimitusjohtaja