Kävelyrobotiikka ja uutta kuntoutusteknologiaa Oulunkylän kuntoutuskeskuksessa

← Takaisin uutisarkistoon

Oulunkylän kuntoutuskeskuksessa on otettu käyttöön uutta kuntoutusteknologiaa: Lokomat-kävelyrobotti, Andago-painokevennysjärjestelmä kävelyn harjoittamiseen sekä Armeo Senso -laite yläraajojen toiminnalliseen harjoitteluun. Teknologiaa hyödynnetään erityisesti neurologisessa kuten avh- ja selkäydinvammapotilaiden kuntoutuksessa sekä etenevien neurologisten sairauksien/liikehäiriösairauksien kuten Parkinsonintautia ja MS-tautia sairastavien kuntoutuksessa, ja teknologiaa voidaan soveltaa hyvin myös ortopedis-traumatologisessa kuntoutuksessa.

Mahdollisuudet tarjota tehokasta ja monipuolista kuntoutusta ovat parantuneet teknologian myötä merkittävästi. Erikoiskoulutetut fysioterapeutit ja muu osaava monialainen tiimi suunnittelevat yhdessä kuntoutujan kanssa kuntoutuksen tavoitteet ja etenemisen. Kuntoutuksen vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta tullaan arvioimaan systemaattisesti. Ensimmäiset kuntoutujien kokemukset robotisoidusta kävelyharjoittelusta ovat erinomaisia.

Kysyntä kävelyrobotiikalle on ollut merkittävä. OKKS:n Lokomat-kävelyrobotti on eteläisemmän Suomen ensimmäinen.
Uudet kuntoutujat ja yhteistyökumppanit ovat tervetulleita tutustumaan kuntoutusteknologiaan ja muihin kuntoutusmahdollisuuksiin.

Lisätietoja:
kuntoutuspäällikkö Mia Pietilä, puh. 040 487 5180
toimitusjohtaja Katja Ilvonen
ylilääkäri Anna-Marja Myllynen