OHJE OMAISTEN/LÄHEISTEN VIERAILUIHIN, päivitetty 26.8.2020

← Takaisin uutisarkistoon

Hyvä kuntoutujan/potilaan/hoiva-asiakkaan omainen/läheinen

Koronavirustilanteen vuoksi vierailut kuntoutuskeskuksessa tapahtuvat rajoitetusti. Kaikille vierailuille voi tulla vain terveenä. Olemme koonneet tähän ohjeet, kuinka vierailut voidaan järjestää turvallisesti.

HUOM. kaikkia hoitajien antamia ja vierailuja koskevia alla olevia ohjeita on noudatettava, mm. suu-nenäsuojainta on käytettävä koko vierailun ajan, turvaväliä on noudatettava (kättelyt ja halaamiset on kielletty), vierailijan tuomia eväitä ei voi nauttia sisällä eikä ulkona.

MIKÄLI OHJEITA EI NOUDATETA, VIERAILU EI OLE LAINKAAN MAHDOLLINEN.

Ohje hoivaosastolle 2B (sotainvalidien ja hoiva-asiakkaiden osasto):

 2B:n vierailut jatkuvat entiseen tapaan osaston omalla sisäpihalla ja terassilla. Lisäksi tapaamisia voi järjestää myös kuntoutuskeskuksen muilla ulkoalueilla/puistossa, jonne läheiset voivat viedä asiakkaita ulkoilemaan. Lisäksi tapaamisia voidaan järjestää osastolla potilashuoneessa tai myös tapaamishuoneessa/tilassa (ohjeet saa 2B:n henkilökunnalta). Kaikista vierailuista sovitaan etukäteen 2B:n henkilökunnan kanssa, ja niitä järjestetään mahdollisuuksien mukaan, osaston tilanne huomioiden kaikkina viikonpäivinä, erikseen sovittuina kellonaikoina. 2B:n vierailujen pituus voi olla enintään 2 tuntia.

Veteraanikuntoutusosasto 1A:

Toivomme, että veteraanikuntoutusjakson aikana EI veteraanikuntoutujaa käydä tapaamassa lainkaan, paitsi jos siihen on pakottava syy. Tällöin vierailuja koskee samat ohjeet kuin alla (jatkohoito- ja kuntoutusosastojen ohjeet).

Jatkohoito- ja kuntoutusosastot (1B, 2A, 3A, 3B):

Potilaiden/kuntoutujien tapaamiset tapahtuvat aina ensisijaisesti kuntoutuskeskuksen ulkoalueella ma – pe klo 13.00 – 16.00 ja la – su klo 13.00 – 15.00. Ajankohta sovitaan aina etukäteen kunkin osaston henkilökunnan kanssa (viimeistään tapaamista edeltävänä päivänä).

Hoitaja saattaa potilaan/kuntoutujan ulko-ovelle. Vierailija desinfioi kätensä tullessaan tapaamiseen, ja ulkona tapahtuvaan vierailuun annetaan vierailijalle kirurginen suu-nenäsuojain. Hoitaja opastaa suojaimen käytössä, suojainta on käytettävä koko vierailun ajan. Riittävästä turvavälistä (2 metriä) tulee huolehtia, mutta vierailija voi saattaa kuntoutujaa pyörätuolilla lyhyen, enintään 15 minuutin matkan. Ulkovierailu voi kestää enintään yhden tunnin, ja ulkoilemaan voi tulla useampikin läheinen reilua turvaväliä noudattaen (yli 2 metriä), kun varsinaisella saattajalla on suu-nenäsuojain.

HUOM. Ulkovierailut järjestetään vain sään salliessa, vesisateella jo sovittu vierailu peruuntuu (ulkokatoksia on niin vähän, että ne eivät mahdollista turvavälien toteutumista), eli huomioikaa vierailijat asia, vaikka vierailu olisi jo sovittu, sateella ulkona tapahtuvaan vierailuun ei kannata lähteä lainkaan.

Vierailut jatkohoito- ja kuntoutusosastojen potilashuoneessa:

Mikäli ulkovierailu ei ole mahdollinen, tapaaminen järjestetään osastolla potilashuoneessa ma – su 13.00 – 16.00. Vierailun pituus on 15 minuuttia. Vierailuun voi osallistua max 2 lähiomaista, ja vierailuja voi olla vain kerran päivässä. Vierailun ajankohta sovitaan osaston henkilökunnan kanssa viimeistään edellisenä arkipäivänä. Hoitaja tulee omaista vastaan ulko-ovelle. Vierailija desinfioi kätensä tullessaan tapaamiseen, ja vierailijalle annetaan kirurginen suu-nenäsuojain. Hoitaja opastaa suojaimen käytössä. Myös huoneessa tapahtuvassa vierailussa noudatetaan 2 metrin turvaväliä. Kun 15 min on kulunut, vierailijan on poistuttava huoneesta ja osastolta.

Ystävällisesti muistutamme, että kriittisesti sairaiden ja saattohoidossa olevien läheisille järjestetään aina mahdollisuus vierailuun joustavasti potilashuoneessa turvallisin järjestelyin.

Toimimme aina potilaiden/kuntoutujien/hoiva-asiakkaiden turvallisuus edellä – kaikki potilaamme/kuntoutujamme kuuluvat riskiryhmiin, emmekä voi vaarantaa heitä ja kuntoutuskeskuksen toimintaa, joten nämä ehdottomat ohjeet ja varotoimet ovat voimassa toistaiseksi. Seuraamme tilanteen kehittymistä sekä virallisia ohjeita, ja tiedotamme ja ohjeistamme tarvittaessa viipymättä lisää. Edellytämme tapaamisten tapahtuvat turvallisesti ja toivomme niiden myös sujuvan mukavasti näistä ehdottomista varotoimista huolimatta.

 

Katja Ilvonen, toimitusjohtaja

Anna-Marja Myllynen, ylilääkäri