OHJE OMAISTEN/LÄHEISTEN VIERAILUIHIN/Ohje voimassa 18.6.2021 alkaen toistaiseksi (päivitetty 11.10.2021)

← Takaisin uutisarkistoon

Hyvä kuntoutujan/potilaan/hoiva-asiakkaan omainen/läheinen

Pääkaupunkiseudun koronatilanteen jatkuessa

VIERAILUJA TOTEUTETAAN EDELLEEN VAROTOIMIN, ohje voimassa toistaiseksi
Huom. os. 2B:n ohje poikkeaa muista osastoista, ks. alla

Vierailuista sovitaan ja vierailuaika varataan etukäteen puhelimitse osaston henkilökunnan kanssa vierailua edeltävänä arkipäivänä klo 11 – 15 välillä. Vierailuajat sovitaan ma-su aikavälille 13 – 17 (tai poikkeustilanteessa vierailuaika sovitaan muuksi ajankohdaksi). Huom! Vierailut voivat toteutua vain alla mainituissa tapaamispaikoissa, eikä Veljeshovi toistaiseksi palvele vieraita eikä yhteinen eväiden nauttiminen ole sallittua.

Jatkohoito- ja kuntoutusosastot (1B, 2A, 3A, 3B), sekä veteraanikuntoutusosasto (1A):
Läheiset/omaiset voivat vierailla potilaiden/kuntoutujien luona, ja vierailun ajankohta sovitaan etukäteen osaston henkilökunnan kanssa – vierailuissa huomioidaan osaston kokonaistilanne (jolloin sisävierailujen määrää voidaan joutua rajoittamaan turvallisuussyistä).
Sisävierailuissa osastolla vieraita voi olla max 2 henkilöä, vierailun kesto on max 1 tunti. Sisävierailuja voi kullakin kuntoutujalla olla päivän aikana kaksi.
-Sisävierailu tapahtuu potilaan/kuntoutujan huoneessa tai tarvittaessa osaston yhteydessä olevassa tapaamispaikassa tarkoin varotoimin (mm. suu-nenäsuojain, 2 m turvaväli sekä potilaisiin että henkilökuntaan).
– Mahdollisessa saattohoitotilanteessa käytäntö suunnitellaan ja sovitaan aina erikseen.
Ulkovierailut ovat mahdollisia sään salliessa ja niitä pidetään suositeltavana vaihtoehtona. Ulkovierailuihin ei ole rajoitettua vierasmäärää, mutta myös niistä sovitaan etukäteen. Myös ulkovierailua koskee suositus käyttää maskia ja pitää turvaväliä. Ulkovierailuun varataan aika ja vierailija soittaa pääovella osaston summeria, ja hoitajan avattua hänelle oven, hän saapuu hakemaan kuntoutujan tämän osaston ovelta. Vierailun päättyessä vierailijan tulee varmistaa, että kuntoutuja pääsee takaisin omalle osastolleen.

Hoivaosasto 2B (sotainvalidien ja hoiva-asiakkaiden osasto),
on osasto, jolla henkilöt ”asuvat” pidempiaikaisesti, ja jonka vuoksi ohjeet poikkeavat edelleen kuntoutusosastojen ohjeesta. Vierailuja voidaan järjestää varotoimin, osaston aikataulun mukaisesti, ja kellon-ajasta sovitaan 2B:n henkilökunnan kanssa.
– Tapaaminen (pituutta ei rajoiteta, vieraita voi olla max 4-5) voidaan järjestää osastolla asiakas-huoneessa TAI 2. kerroksen tapaamistilassa, ohjeet saa 2B:n henkilökunnalta. Lisäksi esim. vakavan sairauden, ja mahdollisen saattohoidon osalta käytännöt suunnitellaan erikseen. Vierailussa noudatetaan turvaväliä sekä asiakkaisiin että henkilökuntaan ja käytetään maskia.
– Ulkovierailut ovat sään salliessa mahdollisia 2B:n omalla sisäpihalla/terassilla tai etupihalla (asiasta sovitaan henkilökunnan kanssa). Myös ulkovierailuissa suositellaan käytettävän maskia, ja huolehditaan turvavälistä.

Vierailun ajankohta sovitaan osaston henkilökunnan kanssa puhelimitse (potilaan/kuntoutujan tilanne/syy ja osaston kokonaistilanne huomioiden).

Kaikkiin tapaamisiin voi tulla vain terveenä ja ilman tiedossa olevaa altistumista (kahden viikon ajalta), ja kaikkia hoitajien antamia ja vierailuja koskevia ohjeita on noudatettava. Vierailija desinfioi /pesee kätensä tullessaan tapaamiseen ja vierailijalle tarjotaan kirurginen suu-nenäsuojain, jota käytetään sisävierailussa koko vierailun ajan. Vierailussa noudatetaan turvaväliä.

Toimimme aina potilaiden/kuntoutujien/hoiva-asiakkaiden turvallisuus ja hyvinvointi edellä – kaikki potilaamme/kuntoutujamme kuuluvat riskiryhmiin, emmekä voi vaarantaa heitä ja kuntoutuskeskuksen toimintaa, joten nämä ohjeet ja varotoimet ovat ehdottomia. Seuraamme tilanteen kehittymistä sekä virallisia ohjeita, ja puramme rajoituksia heti, kun epidemiatilanne sen sallii. Tiedotamme ja ohjeistamme tarvittaessa viipymättä lisää.

Katja Ilvonen, toimitusjohtaja                     Vili Arminen, ylilääkäri