OHJE OMAISTEN/LÄHEISTEN VIERAILUIHIN/Ohje voimassa 13.3.2023 alkaen

← Takaisin uutisarkistoon

Hyvä kuntoutujan/potilaan/hoiva-asiakkaan omainen/läheinen

VIERAILUJA TOTEUTETAAN VAROTOIMIN, ohje voimassa toistaiseksi
Huom. os. 2B:n ohje poikkeaa muista osastoista, ks. alla

Vierailuajat ovat ma – su klo 13 – 17 (tai poikkeustilanteessa vierailuaika sovitaan muuksi ajankohdaksi).

Veljeshovi ei toistaiseksi palvele vieraita eikä yhteinen eväiden nauttiminen ole sallittua, koska maskin käyttöä edellytetään edelleen.

Jatkohoito- ja kuntoutusosastot (1A, 2A, 3A, 3B) sekä veteraanikuntoutusosasto (1B):

  • Sisävierailu tapahtuu potilaan/kuntoutujan huoneessa tai osaston läheisyydessä yleisissä tiloissa kuten aulassa tai takkatilassa varotoimin (mm. kirurginen suu-nenäsuojain tai FFP2-maski, riittävä turvaväli muihin potilaisiin)
  • Mahdollisessa saattohoitotilanteessa käytäntö suunnitellaan ja sovitaan aina erikseen.
  • Ulkovierailut ovat mahdollisia sään salliessa ja niitä pidetään suositeltavana vaihtoehtona. Myös ulkovierailua koskee suositus käyttää maskia ja pitää turvaväliä. Vierailija hakee kuntoutujan osastolta. Vierailun päättyessä vierailijan tulee varmistaa, että kuntoutuja pääsee takaisin omalle osastolleen.

Hoivaosasto 2B (sotainvalidien ja hoiva-asiakkaiden osasto)
on osasto, jolla henkilöt ”asuvat” pidempiaikaisesti, ja jonka vuoksi ohjeet poikkeavat edelleen kuntoutusosastojen ohjeesta. Vierailuja voidaan järjestää huolellisin varotoimin, osaston aikataulun mukaisesti. Vierailija käyttää kirurgista suu-nenäsuojainta tai FFP2-maskia.

  • Tapaaminen voidaan järjestää osastolla asiakashuoneessa (jos yhden hengen huone/pariskunnan huone) TAI 2. kerroksen tapaamistilassa, ohjeet saa 2B:n henkilökunnalta. Lisäksi esim. vakavan sairauden ja mahdollisen saattohoidon osalta käytännöt suunnitellaan erikseen. Vierailussa noudatetaan turvaväliä sekä asiakkaisiin että henkilökuntaan ja käytetään kirurgista suu-nenäsuojainta tai FFP2-maskia.
  • Ulkovierailut ovat sään salliessa mahdollisia 2B:n omalla sisäpihalla/terassilla tai etupihalla (asiasta sovitaan henkilökunnan kanssa). Myös ulkovierailuissa käytetään maskia ja huolehditaan turvavälistä.

Kaikkiin tapaamisiin voi tulla vain terveenä. Vierailija desinfioi/pesee kätensä tullessaan tapaamiseen, ja vierailijalle tarjotaan kirurginen suu-nenäsuojain tai FFP2-maski, jota käytetään potilashuoneessa ja lähikontaktitilanteissa. Vierailussa noudatetaan turvaväliä. 

Vierailut ovat mahdollisia myös potilashuoneessa, jossa hoidetaan koronavirustartunnan saanutta potilasta. Vierailun aikana on mahdollista altistua koronavirustartunnalle. Tämän vuoksi vierailijoiden on käytettävä koko vierailun ajan FFP2-hengityssuojainta ja huolehdittava hyvästä käsihygieniasta.

Toimimme aina potilaiden/kuntoutujien/hoiva-asiakkaiden turvallisuus ja hyvinvointi edellä – kaikki potilaamme/kuntoutujamme kuuluvat riskiryhmiin, emmekä voi vaarantaa heitä ja kuntoutuskeskuksen toimintaa, joten nämä ohjeet ja varotoimet ovat ehdottomia. Seuraamme tilanteen kehittymistä sekä virallisia ohjeita, ja puramme rajoituksia heti, kun epidemiatilanne sen sallii. Tiedotamme ja ohjeistamme tarvittaessa viipymättä lisää.

 

Katja Ilvonen, toimitusjohtaja                                       Vili Arminen, ylilääkäri