OHJE OMAISTEN/LÄHEISTEN VIERAILUIHIN/Ohje voimassa 22.4. alkaen toistaiseksi

← Takaisin uutisarkistoon

Hyvä kuntoutujan/potilaan/hoiva-asiakkaan omainen/läheinen

Pääkaupunkiseudun koronatilanteen jatkuessa
VIERAILUJA TOTEUTETAAN VAIN ERITYISIN VAROTOIMIN, ohje on voimassa toistaiseksi.
Huom. os. 2B:n ohje poikkeaa muista osastoista, ks. alla

Vierailuista sovitaan ja vierailuaika varataan etukäteen puhelimitse osaston henkilökunnan kanssa arkipäivänä klo 11 – 15 välillä. Vierailuajat sovitaan ma – su aikavälille 13 – 17 (tai poikkeustilanteessa vierailuaika sovitaan muuksi ajankohdaksi).

HUOM. toistaiseksi kotilomat eivät ole lainkaan mahdollisia.

Jatkohoito- ja kuntoutusosastot (1B, 2A, 3A, 3B):
Vain lähimmät omaiset voivat vierailla potilaiden/kuntoutujien luona, vieraita voi käydä kullakin kuntoutujalla enintään kerran päivässä. Vierailun ajankohta sovitaan etukäteen osaston henkilökunnan kanssa – vierailuissa huomioidaan osaston kokonaistilanne (jolloin määrää voidaan joutua rajoittamaan turvallisuussyistä).

  • Sisävierailuissa osastolla vieraita voi olla max 2 henkilöä, vierailun kesto on max 30 minuuttia.
  • Sisävierailu tapahtuu osaston yhteydessä olevassa tapaamispaikassa tai tarpeen mukaan potilaan/kuntoutujan huoneessa tarkoin varotoimin (mm. suu-nenäsuojain, yli 2 metrin turvaväli sekä potilaisiin että henkilökuntaan).
  • Mahdollisessa saattohoitotilanteessa käytäntö suunnitellaan ja sovitaan aina erikseen.
  • Ulkovierailut ovat mahdollisia sään salliessa, myös ulkovierailun kesto on max 30 minuuttia, ja ulkovierailussa voi olla max 3 vierasta. Myös ulkovierailussa edellytetään 2 metrin turvaväliä (lukuun ottamatta lyhyttä saattamista pyörätuolilla) ja suu-nenäsuojainta on käytettävä koko ajan. Ulkovierailuun varataan aika ja hoitaja saattaa potilaan/kuntoutujan pääovelle ja noutaa siitä takaisin osastolle.

Veteraanikuntoutusosasto 1A:
Veteraanikuntoutusjakson aikana lyhyestä vierailusta (max 2 henkilöä, max 30 min) sovitaan etukäteen osaston henkilökunnan kanssa. Vierailu tapahtuu ala-aulassa varotoimin (mm. suu-nenäsuojain, yli 2 metrin turvaväli kuntoutujiin ja henkilökuntaan), henkilökunta opastaa asiassa. Myös ulkovierailut ovat mahdollisia sään salliessa varotoimin ja niistä sovitaan henkilökunnan kanssa (ks. ohjeet yllä).

Hoivaosasto 2B (sotainvalidien ja hoiva-asiakkaiden osasto),
on osasto, jolla henkilöt ”asuvat” pidempiaikaisesti, ja jonka vuoksi ohjeet poikkeavat edelleen kuntoutusosastojen ohjeesta. Vierailuja voidaan järjestää varotoimin, osaston aikataulun mukaisesti, ja kellonajasta sovitaan 2B:n henkilökunnan kanssa.

  • Tapaaminen (pituus max 1 tunti, enintään 2 vierasta) voidaan järjestää osastolla asiakashuoneessa TAI 2. kerroksen tapaamistilassa (jossa on pleksi), ohjeet saa 2B:n henkilökunnalta. Lisäksi esim. vakavan sairauden, ja mahdollisen saattohoidon osalta käytännöt suunnitellaan erikseen. Vierailussa noudatetaan 2 m turvaväliä sekä asiakkaisiin että henkilökuntaan (kättelyt tai halaamiset eivät ole mahdollisia).
  • Ulkovierailut (max 1 tunti, enintään 3 vierasta) ovat sään salliessa mahdollisia 2B:n omalla sisäpihalla/terassilla (asiasta sovitaan henkilökunnan kanssa). Etupihalla tapahtuvista vierailuista sovitaan erikseen henkilökunnan kanssa. Myös ulkovierailuissa käytetään maskia, ja huolehditaan yli 2 metrin turvavälistä.

 Vierailun ajankohta sovitaan osaston henkilökunnan kanssa puhelimitse (potilaan/kuntoutujan tilanne/syy ja osaston kokonaistilanne huomioiden).

Kaikkiin tapaamisiin voi tulla vain terveenä ja ilman tiedossa olevaa altistumista (kahden viikon ajalta), ja kaikkia hoitajien antamia ja vierailuja koskevia ohjeita on noudatettava. Vierailija desinfioi/pesee kätensä tullessaan tapaamiseen, ja vierailijalle annetaan kirurginen suu-nenäsuojain, jota käytetään koko vierailun ajan. Vierailussa noudatetaan yli 2 metrin turvaväliä (kättely ja halaaminen on kielletty). Eväiden nauttiminen ei ole mahdollista. Mahdolliset tuliaiset hoitajien kautta.  

Hoitaja tulee omaista vastaan ulko-ovelle tai saattaa potilaan/kuntoutujan ulkovierailulle. Vieraan on poistuttava osastolla tapahtuvasta vierailusta ilman erillistä kehotusta, kun sovittu aika on kulunut. Ulkovierailun päättymisen ajankohta sovitaan hoitajan kanssa, ja hoitaja noutaa potilaan/kuntoutujan pääovelta osastolle.

Toimimme aina potilaiden/kuntoutujien/hoiva-asiakkaiden turvallisuus ja hyvinvointi edellä – kaikki potilaamme/kuntoutujamme kuuluvat riskiryhmiin, emmekä voi vaarantaa heitä ja kuntoutuskeskuksen toimintaa, joten nämä ohjeet ja varotoimet ovat ehdottomia. Seuraamme tilanteen kehittymistä sekä virallisia ohjeita, ja puramme tiukentuneita rajoituksia heti, kun epidemiatilanne sen sallii. Tiedotamme ja ohjeistamme tarvittaessa viipymättä lisää.

Katja Ilvonen, toimitusjohtaja                                       Anna-Marja Myllynen, ylilääkäri