Julkinen sektori

Kasvava kansantaloudellinen merkitys

Kuntoutuksen ansiosta ikäihmiset saavat enemmän toimintakykyisiä elinvuosia. Kuntoutus vähentää ympärivuorokautisen hoidon tarvetta, mistä seuraa kustannussäästöjä yhteiskunnalle. Väestömme ikääntyessä työllämme on siten yhä kasvava kansantaloudellinen merkitys.

Tällä hetkellä noin neljännes sairauksien, vammojen ja leikkauksien jälkeen jatkohoitoa ja kuntoutusta tarvitsevista yli 65-vuotiaista helsinkiläisitä tulee kuntoutukseen meille. Tällä hetkellä jo noin 1 300 potilasta (1 300 jaksoa) kotiutuu meiltä jakson jälkeen turvallisesti joka vuosi. Suurin tilaaja-asiakkaamme on Helsingin kaupunki, ja olemme myös HUS:n sidosyksikkö. Jatkossa tavoitteemme on olla vahva geriatrisen eli ikäihmisten monialaisen kuntoutuksen tuottaja koko pääkaupunkiseudulla ja Uudellamaalla. Olemme osaava ja luotettava kumppani tilaajalle/järjestäjälle. Olemme hyödyllinen ja veroja maksava toiminnallinen säätiö.

SAIRAALATASOINEN JATKOHOITO JA KUNTOUTUS
v. 2018 v. 2017
kuntoutusjaksojen lkm 992 1 092
kuntoutuspäivien lkm 30 845 28 130
keski-ikä 80 80
kotiutuneiden kuntoutusajan keskiarvo 28,5 24,8
kotiutuneiden kuntoutusajan mediaani 21 19
kotiutusprosentti 90 % 89 %

Kysy lisää: Toimitusjohtaja Katja Ilvonen, puh. (09) 7527 2040, katja.ilvonen@okks.fi tai asiakkuuspäällikkö Tanja Pentinsaari puh. 040-487 7248, tanja.pentinsaari@okks.fi