Avoimet työpaikat

Voit lähettää avoimen työhakemuksen sähköpostiosoitteeseen hakemus@okks.fi.

Lähetä hakemus, CV ja muut liitteet postitse tai sähköpostilla (rtf- tai pdf-muodossa). Mainitse hakemuksessa nimesi, posti- ja sähköpostiosoitteesi, puhelinnumerosi sekä tehtävä, jota haet. Lisäksi toivomme sinun kertovan itsestäsi.

Käsittelemme hakemuksesi luottamuksellisena. Pidämme työhakemuksesi voimassa kolmen kuukauden ajan.

 • OSASTONLÄÄKÄRI GERIATRISELLA KUNTOUTUSOSASTOLLA

  OSASTONLÄÄKÄRI vakinaiseen työsuhteeseen Oulunkylän kuntoutuskeskukseen

  Haemme ensisijaisesti geriatrian erikoislääkäriä, myös muut erikoisalat tai erikoistuva lääkäri soveltuvat kokemuksen mukaan. 125-potilaspaikkaisessa kuntoutuskeskuksessa toteutetaan vaativaa sairaalatasoista geriatrista jatkohoitoa ja kuntoutusta (mm. ortopedisia, traumatologisia, verisuonikirurgisia, neurologisia potilaita). Lisäksi tarjoamme edelleen sotainvalidien ympärivuorokautista hoitoa ja veteraaneille kuntoutusta. Myös itsemaksavien kuntoutustoiminta on monipuolista ja vilkasta.

  Tarjoamme motivoituneen, osaavan geriatrista kuntoutusta kehittävän moniammatillisen tiimin, viihtyisän työympäristön sekä monet joustavan organisaation edut. Kehittämis- ja tutkimustoimintamme on monipuolista.

  Työaika on ensisijaisesti kokoaikainen päivätyö. Omat lääkärimme hoitavat puhelinpäivystyksen iltaisin ja viikonloppuisin. Lisäksi erikoislääkärit toimivat myös konsultoivina lääkäreinä. Meillä on koulusoikeudet geriatrian erikoisalalle.

  Palkka on kilpailukykyinen, ja koulutuksiin kannustetaan. Käytössämme on Mediatri-potilastietojärjestelmä. Työn aloitus sopimuksen mukaan.

  Hakemukset: hakemus@okks.fi 

  Lisätietoja: Ylilääkäri Anna-Marja Myllynen, puh. 040 358 1357, anna-marja.myllynen@okks.fi

 • SAIRAANHOITAJA

  Haemme Oulunkylän kuntoutuskeskukseen sairaanhoitajaa jatkohoito- ja kuntoutusosastolle. Oulunkylän kuntoutuskeskus sr on yksityinen, 125-paikkainen kuntoutuksen osaamiskeskus Pohjois-Helsingissä.

  Kuntoutuskeskuksemme viidestä osastosta kolme on erikoistunut akuuttiin sairaalatasoiseen geriatriseen jatkohoitoon ja kuntoutukseen (leikkauksen, vamman akuutin sairauden jälkeinen hoito ja kuntoutus). Kaksi osastoa on erikoistunut mm. sotainvalidien ja -veteraanien hoitoon ja kuntoutukseen. Lisäksi tarjoamme muita monipuolisia kuntoutuspalveluja. Kehittämis- ja tutkimustoimintamme on monipuolista.
  Sairaanhoitajan tehtävänkuvaan osana moniammatillista tiimiä kuuluvat hoitotyön asiantuntijana toi-miminen sekä mm. lääkehoidon toteutus, sairaanhoidolliset toimenpiteet ja osallistuminen päivittäiseen hoitotyöhön.

  Toivomme sinulta
  • aitoa kiinnostusta ikäihmisten kuntoutumista edistävään hoitotyöhön
  • erinomaista asiakaspalveluasennetta sekä hyviä yhteistyötaitoja
  • oma-aloitteista työskentelyotetta, kipinää kehittämiseen
  • hyvää suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa

  Tarjoamme sinulle
  • erinomaiset kehittymis- ja kehittämismahdollisuudet
  • kilpailukykyisen palkan, hyvät henkilöstöedut
  • mahdollisuuden vaikuttaa työvuoroihin (jaksotyö)
  • viihtyisän työympäristön sekä ketterän ja joustavan organisaation

  Kelpoisuusehto: Sairaanhoitajan/terveydenhoitajan AMK-tutkinto tai aiempi opistotason tutkinto. Edel-lytämme myös terveydenhuollon ammattihenkilöstä annetun lain 559/1994 mukaista laillistusta Suomessa.

  Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa.

  Tutustu meihin: www.okks.fi

  Lisätietoja;
  Palvelupäällikkö Jouni Partanen 043 824 0620
  Palvelupäällikkö Minna Taalikka 050 355 6370

  Hakemukset pyydämme lähettämään osoitteella hakemus@okks.fi. Hakuaika on 13.4.2020 asti.

 • SAIRAANHOITAJAN KESÄTYÖ

  Haemme Oulunkylän kuntoutuskeskukseen kahta sairaanhoitajaa/sairaanhoidon opiskelijaa kesätöihin. Oulunkylän kuntoutuskeskus sr on yksityinen, 125-paikkainen kuntoutuksen osaamiskeskus Pohjois-Helsingissä.

  Kuntoutuskeskuksemme viidestä osastosta kolme on erikoistunut akuuttiin sairaalatasoiseen geriatriseen jatkohoitoon ja kuntoutukseen (leikkauksen, vamman akuutin sairauden jälkeinen hoito ja kuntoutus). Kaksi osastoa on erikoistunut mm. sotainvalidien ja -veteraanien hoitoon ja kuntoutukseen. Lisäksi tarjoamme muita monipuolisia kuntoutuspalveluja. Kehittämis- ja tutkimustoimintamme on monipuolista.

  Sairaanhoitajan tehtävänkuvaan osana moniammatillista tiimiä kuuluvat hoitotyön asiantuntijana toi-miminen, sekä mm. lääkehoidon toteutus, sairaanhoidolliset toimenpiteet ja osallistuminen päivittäiseen hoitotyöhön. Sairaanhoidon opiskelijoilla suoritetut opintopisteet vaikuttavat työtehtävien sisältöön.

  Toivomme sinulta
  – aitoa kiinnostusta ikäihmisten kuntoutumista edistävään hoitotyöhön
  – erinomaista asiakaspalveluasennetta sekä hyviä yhteistyötaitoja
  – oma-aloitteista työskentelyotetta, kipinää kehittämiseen
  – hyvää suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa

  Tarjoamme sinulle
  – erinomaiset kehittymis- ja kehittämismahdollisuudet
  – kilpailukykyisen palkan, hyvät henkilöstöedut
  – mahdollisuuden vaikuttaa työvuoroihin (jaksotyö)
  – viihtyisän työympäristön sekä ketterän ja joustavan organisaation

  Kelpoisuusehto: Sairaanhoitajan/terveydenhoitajan AMK-tutkinto tai aiempi opistotason tutkinto. Edel-lytämme myös terveydenhuollon ammattihenkilöstä annetun lain 559/1994 mukaista laillistusta Suo-messa.

  Sairaanhoitaja opiskelijat; alle 140op; voit toimia lähihoitajan sijaisuudessa, sairaanhoitajan sijaisuu-dessa tarvitset vähintään 140 op.

  Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa.

  Tutustu meihin: www.okks.fi

  Lisätietoja tehtävistä:
  Jatkohoito ja kuntoutus Palvelupäällikkö Minna Taalikka puh 050-355 6370
  minna.taalikka@okks.fi
  Ympärivuorokautinen hoito Palvelupäällikkö Jouni Partanen puh. 043 824 0620,
  jouni.partanen@okks.fi

  Hakemukset pyydämme lähettämään osoitteella hakemus@okks.fi. Hakuaika on 13.4.2020 asti.