Julkinen sektori

Kasvava kansantaloudellinen merkitys

Kuntoutuksen ansiosta ikäihmiset saavat enemmän toimintakykyisiä elinvuosia. Kuntoutus vähentää ympärivuorokautisen hoidon tarvetta, mistä seuraa kustan¬nussäästöjä yhteiskunnalle. Väestömme ikääntyessä työllämme on siten yhä kasvava kansantaloudellinen merkitys.

Tällä hetkellä noin neljännes sairauksien, vammojen ja leikkauksien jälkeen jatkohoitoa ja kuntoutusta tarvitsevista yli 65-vuotiaista helsinkiläisitä tulee kuntoutukseen meille. Tällä hetkellä jo noin 1 300 potilasta (1 300 jaksoa) kotiutuu meiltä jakson jälkeen turvallisesti joka vuosi. Suurin tilaaja-asiakkaamme on Helsingin kaupunki, ja olemme myös HUS:n sidosyksikkö. Jatkossa tavoitteemme on olla vahva geriatrisen eli ikäihmisten monialaisen kuntoutuksen tuottaja koko pääkaupunkiseudulla ja Uudellamaalla. Olemme osaava ja luotettava kumppani tilaajalle/järjestäjälle. Olemme hyödyllinen ja veroja maksava toiminnallinen säätiö.

 

Sairaalatasoinen jatkohoito ja kuntoutus vuonna 2016 2017
kuntoutusjaksojen lkm 907 827
kuntoutuspäivien lkm 23790 21 804
keski-ikä 80 80
kotiutuneiden kuntoutusajan keskiarvo 24,3 25,2
kotiutuneiden kuntoutusajan mediaani 19 19
kotiutusprosentti 85 % 88 %
Muu kotiuttava kuntoutus 2017
kuntoutusjaksojen lkm 265
kuntoutuspäivien lkm 6 326
keski-ikä 80
kotiutuneiden kuntoutusajan keskiarvo 23,7
kotiutuneiden kuntoutusajan mediaani 19
kotiutusprosentti 93 %

Kysy lisää: Toimitusjohtaja Katja Ilvonen, puh. (09) 7527 2040, katja.ilvonen@okks.fi tai asiakkuuspäällikkö Tanja Pentinsaari puh. 040-487 7248, tanja.pentinsaari@okks.fi