Meistä

Ikäihmisten
kuntoutuksen edelläkävijä.

Oulunkylän kuntoutusKESKUS SR on yli 25 toimintavuoden aikana kehittynyt sotiemme veteraanien kuntoutuksesta ikäihmisten kuntoutuksen edelläkävijäksi.

Oulunkylän kuntoutussairaalan omistaa ja sitä ylläpitää Oulunkylän sairaskotisäätiö. Säätiön ovat perustaneet Sotainvalidien Veljesliiton Helsingin piiri ry, Sotainvalidien Veljesliiton Uudenmaan piiri ry, Aivoinvalidit ry ja Helsingin kaupunki.

Säätiön alkuperäisenä tarkoituksena on ollut ensisijaisesti taata sotainvalideille hoito- ja kuntoutuspalvelut, sekä alusta saakka on tarjottu myös veteraanikuntoutusta.

Kuntoutussairaalan palvelut uudistuvat asiakaskunnan muuttuessa, ja monipuolisia hoito- ja kuntoutuspalveluja tarjotaan jo useille muillekin asiakasryhmille.

Oulunkylän sairaskotisäätiö kuuluu Helsingin kaupunkikonserniin. Suurimmat tilaaja-asiakkaat ovat Helsingin kaupunki ja Valtiokonttori. Lisäksi palveluja tilaa mm. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri. Näiden kolmen tilaajatahon edustus on myös säätiön hallituksessa.